Aké je tvoje ovocie?

06.12.2018 19:43

Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi. (Ján 15,8)

 

No ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon.  (Galanťanom 5, 22-23).

 

Mnoho krát vo svojom živote urobíme veci, ktoré neskôr ľutujeme. Avšak svoje konanie už nemôžeme vziať späť. Boh nás učí, že máme byť trpezliví, zhovievaví a láskaví, aj keď nám niekto neurobí dobre. My však neraz reagujeme tvrdo a potom sme sami zo seba sklamaní. Žiaľ, neraz je už príliš neskoro na ospravedlnenie, lebo človek, ktorí nekonal podľa pravidiel alebo podľa našich predstáv medzitým odišiel.

 

Veľa prísloví Biblie nás vyzýva k tomu, aby sme zvážili, ako reagovať, keď nám ľudia skrížia plány. Jedno príslovie hovorí: „Blázon prejaví svoj hnev hneď“ (Pr 12,16). Iné zas, že „Pre človeka je cťou vyvarovať sa sporu, no každý blázon vybuchne"“(Pr 20,3). A potom je tu ešte jedno príslovie, ktoré ide priamo k podstate veci: „Hlupák všetok svoj hnev vyleje, ale múdry ho nakoniec v sebe utíši“ (Pr 29,11).

 

Rast v trpezlivosti a láskavosti sa zdá byť niekedy dosť ťažký. Apoštol Pavol však hovorí, že to je Božie dielo, "ovocie Ducha" (Gal 5,22-23). Keď sa Ním necháme viesť a sme od Neho závislí, On v nás prináša toto ovocie.