„Blahoslavení sú tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie Slovo!“ (Lk 11, 28)

08.04.2014 23:19

Na  ceste  do  Švajčiarskeho  národného  parku  je  zákruta  v  tvare  S. Nazvali ju Pascou na medvede. 3. 7. 1998 sa toto miesto stalo pre dvoch šoférov osudným. Obaja išli nepovolenou rýchlosťou. Nezvládli vozidlá a čelne sa zrazili. Zase sa raz potvrdil nápis na stene horskej chaty v tomto priesmyku: „Kto sa ponáhľa, stráca svoj čas.“

V živote sa nám často stáva niečo podobné. Prechádzame ním príliš rýchlo, žijeme hekticky, a preto prehliadneme príležitosti, keď sme mali dokázať lásku alebo načúvať. Alebo si tak dlho ničíme zdravie, až nás dostihne choroba. Ale najhoršie je, keď nemáme čas dať si do poriadku život s Bohom. Uplynie čas a môžeme stratiť večnosť.

Pán Ježiš sa raz opýtal: „Veď čo osoží človeku, ak získa celý svet, ale utrpí škodu na duši?“ A kráľ Šalamún došiel pri premýšľaní o človeku k záveru: „Ako vyšiel zo života svojej matky, tak odíde opäť nahý, ako prišiel, a nič neodnesie zo svojej námahy, čo by mohol vziať so sebou. Aj to je tiež bolestné zlo, že celkom tak musí odísť, ako prišiel. Aký úžitok má teda z toho, že sa do vetra namáha?“  ( Kaz 5, 14 – 15)Mali by sme si urobiť čas načúvať Bohu a poslúchať Ho. Venujme viac času tomu, čo bude mať cenu vo večnosti.

B. Graham