Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi

26.05.2014 21:35

...pre tých, čo idú do záhuby, lebo neprijali lásku k pravde, aby mohli byť spasení. (2 Sol 2-10)

... „Nik, kto v neho verí, nebude zahanbený.“

... každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený. ( Rím 10-11,13)

... Boží dar je večný život v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. (Rím 6-23)

Tieto všetky verše vyjadrujú ,že bez Ježiša Krista nie je možná spása pre ľudí. Ľudia,  ktorým som svedčil o Ježišovi Kristovi však  majú k tomu rôzny postoj. Jedni Boha a Ježiša úplne odmietajú. Sú príliš zaujatí sami sebou, svojimi záujmami, starosťami, problémami alebo blahobytom a Boh by im bol len prekážkou. Neveria v Neho, alebo Ho nepotrebujú a odmietajú.

 Ďalší veria v Boha, ale Ježiša nepovažujú za potrebného k svojej spáse. Spoliehajú sa na to, že sú dobrí, že nerobia nič zlé, že  dodržujú cirkevné príkazy. Nevidia dôvod, aby mali byť odsúdení  k súdu – však nerobia nič zle a preto to nie je najmenší dôvod k tomu, aby sa mali niečoho báť. Ježiš je im vlastne úplne  ľahostajný.

Ďalší  veria v Boha a súd po smrti. Cítia sa aj vinní a vedia, že by mali prijať Pána Ježiša ako svojho Spasiteľa. Nechcú sa však ešte rozísť zo svojimi hriechmi. Čakajú na vhodný okamih. Neskôr, nie dnes hovoria. Nikto však nevie povedať ako bude vyzerať jeho zajtrajšok. Z neskôr sa môže stať  veľmi rýchlo nikdy. Stačí si pozrieť správy. Náhle prípady úmrtia, autonehody, zlyhania srdca, rôzne úrazy, smrtiace výstrely atď., to všetko varuje. Preto by nikto nemal odkladať rozhodnutie pre Krista.

A ako je to s tými, ktorí našli svoju záchranu, spásu, nádej a silu v Pánovi Ježišovi a kráčajú po Jeho ceste?

Ježiš je  cesta  ktorá vedie k istému cieľu. To však neznamená , že táto cesta bude bez problémov. Kresťania to majú mnohokrát ťažšie ako tí, čo žijú zo dňa na deň bez toho , aby sa starali o Boha a svoju budúcnosť.

Kresťan je však na ceste s Bohom a s nádejou sa obracia na Pána Ježiša. Pán Ježiš je pri ňom v každej životnej situácii. Kresťan má pred sebou jasný cieľ. Nie smrť  a hrob, ale večný domov u Boha a Pána Ježiša. Kresťan vie , že smrť je len bránou, ktorá vedie  do žiarivej slávy Božej prítomnosti. Táto nádej je prameňom sily, ktorú má k dispozícii každý veriaci kresťan.

Biblické kresťanstvo nie je žiadna ilúzia, ale skutočnosť. Stojí za ním Ten, ktorý zomrel a bol vzkriesený  - Pán Ježiš. Ten nás zachraňuje pred budúcim hnevom -  Božím súdom, na ktorý prídu všetci, ktorí Ho odmietajú. Pre túto nádej  sa oplatí žiť  a zomrieť vo viere  v Ježiša Krista.

Pane Ježišu, Ty si cesta pravda i život.

Kto sa Ti vyrovná? Ty stále žiješ a v Tebe nič neumiera.

Ďakujeme  Ti, že môžeme kráčať po Tvojej ceste, ktorá vedie k jasnému cieľu.

Ďakujeme Ti, že  si   prameňom našej  sily a že sa  na Teba  môžeme s nádejou obracať v každej životnej situácii.

Pane Ježišu, ďakujeme Ti, že nás zachraňuješ pred budúcim súdom a že si bránou, cez ktorú môžeme stúpiť do večného domova , aby sme tam mohli zažiť žiarivú slávu  Tvojej Božej prítomnosti. Amen.