Božie načasovanie je vždy správne

26.12.2018 21:23

 

"Ale keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna..." (Galanťanom 4,4).


Boh nikdy nemešká. Môžeš si myslieť, že mešká, ale nie je to pravda. V Písme čítame o ľuďoch, ktorí nedokázali trpezlivo čakať na Božie načasovanie. Izraeliti čakali na zasľúbeného Mesiáša. Niektorí sa vzdali nádeje, že príde. Nie však Simeon a Anna. Denne zotrvávali v chráme v modlitbách a očakávaní. „V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom... Z chrámu neodchádzala, vo dne v noci slúžila Bohu pôstom a modlitbami.“ (Lk 2,25;37). Ich viera bola odmenená. Uvideli bábätko Ježiša, keď Ho Mária s Jozefom priniesli do chrámu.

Ak sme nešťastní, že nám Boh neodpovedal vtedy, keď sme na to čakali, Vianoce nám pripomínajú, že „... keď prišla plnosť času, Boh poslal svojho Syna..., aby sme dostali synovstvo" (Gal 4,4-5). Božie načasovanie je vždy dokonalé a stojí za to čakať.

 

Nebeský Otče, vyznávam, že som bol neraz netrpezlivý a znechutený a chcel som, aby si odpovedal na moje modlitby vtedy, keď som si to naplánoval. Pomôž mi vo všetkom trpezlivo čakať na Tvoj čas. Amen