Božie pravdy

07.03.2013 05:24

Ak ťa diabol nemôže zviesť k hriechu, tak sa aspoň raduje, že ti spôsobil mrzutosť a pripravil ťa trochu o pokoj v duši.

Boh pracuje skrze našu odvahu - diabol skrze náš strach.

Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!

Najsamprv ti diabol nakecá že nemáš žiadnu cenu..., a tak si ťa kúpi.

Satan je najviac nebezpečný a najmenej hľadaný terorista.

Človeka navádzaj mlčať. Jedine tak môže počuť Božie Slovo.

Čo chudobnému dáš, to ti Pán Boh stonásobne vráti.

Hľadať Boha nakoniec značí objaviť, že Boh nás hľadal prvý.

Ježiš nachádza Boha vždy v tých bez zásluh.

Kedykoľvek si myslíte, že máte úplnú pravdu, tak vás nevedie Boh, ale vy sa snažíte viesť Boha.

Kto nemiluje svojho blížneho, nenávidí Boha.

Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako On miluje, ak pomáhame ako On pomáha, ak dávame ako On dáva, ak slúžime ako On slúži.

Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho, tak ako ho vidí Boh.

Nemaj rozdelené srdce, lebo ťa opustí Boh i ľudia.

Nemôžeme sa celkom prispôsobiť svetu a žiť jeho životom a pritom sa nevzdialiť od Boha a tým stratiť všetko.

Nešťastný je človek, ktorý pozná všetko, okrem teba Bože.

Pomáhať inému človeku, aby miloval Boha, znamená milovať ho; byť podporovaný v láske k Bohu iným človekom znamená byť milovaný.

Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš – a Boh dá, aby si to dokázal.

Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu.

Tí neotrasiteľne "veriaci|", veria všetko, v obrad, zvyky, len nie v živého Boha... V mene Božom? Nie! V mene pokoja, starého zvyku, pretože to je normálne, pohodlné a nie je to nebezpečné.

Viem, Boh nepotrebuje nikoho, ale Ježiš chce, aby sme mali podiel na jeho starostiach o ľudí. Nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku.

"Boh, ktorý ma stále hľadá., Boh, ktorý je milosrdný., Boh, ktorý mi verí., Boh ktorý ma nekonečne miluje., Boh desiatich prikázaní., Boh Abraháma a boh Ježiša Krista., Boh môjho otca a mojej mamy JE BOH MôJHO SRDCA."

Keď hovoríme o hriechu, musíme rozumieť tomu, čo hriech je. Hriech nie je niečo, o čom Boh hovorí, že to nemôžeš spraviť, pretože ti chce niečo vziať. Hovorí: "Ak spravíš toto, bude to znamenať smrť. Ak spravíš toto, bude to znamenať život." A potom hovorí: "Prosím, zvoľ si život, aby si mohol žiť. Stvoril som ťa, viem ako funguješ. Stvoril som celú túto Zem, viem, ako funguje. Prosím, vyber si život."                           

Bojuj s hriechom, ale s hriešnikom sa pomer.                                                                                                                                           

Nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj.

Doba je zlá ? Je to možné. Ste tu však preto, aby ste ju zmenili.

Dobrý je iba ten, kto zabúda na svoje dobré skutky a pripomína si svoje previnenia, zlý je naopak ten, kto má na pamäti predovšetkým svoje dobré skutky a na zlé si nepamätá.