Božie tajomstvá

14.03.2013 11:08

1.Boh ťa stvoril, aby si bol nebezpečný, preto musíš bojovať s pohodlnosťou

Všetko v nás túži po pohodlí, no viera nemá s pohodlnosťou nič spoločné. Boli sme stvorení, aby sme bojovali so zlom, aby sme sa vo svete stali hrozbou silám nespravodlivosti. Keď sa vzdávame pohodlia, máme prístup k Božej moci. V Biblii je verš, v ktorom Boh vyhlasuje: „Si mi kladivom." Znie to poeticky, no je to pravda - sme nebezpečné zbrane v Božích rukách.


2.Musíš sa vydať na cestu, aby si zistil, kým naozaj si

Aj ľudia s najlepšími úmyslami môžu priateľom a členom rodiny zabrániť, aby odhalili hlbšie aspekty ich identity. Jedným z dôvodov, prečo „ani jeden prorok nie je vzácny vo svojej otčine" (Lukáš 4:24) je, že musí odísť, aby objavil svoj dar. Na ceste ťa môžu čakať ťažké skúšky, ale po nich pochopíš, kým Boh chce, aby si bol.


3.Musíš byť zlomený, aby si odhalil, aký si silný

Jednou z úžasných tém v Biblii je sila v slabosti. Boh si užíva, keď sa môže zjaviť v hodine dvanástej, keď my už máme prázdne ruky. Jeho moc sa stáva dokonalou v našich slabostiach (2.Kor 12:9). Cesta k Božej moci vedie cez zlomenosť.


4.Svet ťa bude nenávidieť, ale tak to má byť

Keď Ježiš vysielal učeníkov na cestu, nevravel, že všetko pôjde ľahko. Vyslal ich s varovaním (Matúš 10), aké to pre nich bude ťažké. A aj keď im to neuľahčoval, trikrát povedal: „Nebojte sa." Na ceste do tmavých údolí života sa môžeme cítiť osamelo, no Ježiš tam ide s nami.

5.Boha počuť v tichu

Naozaj skvelou správou je, že Boh sa neskrýva v záhadách. Je Bohom, ktorý túži po vzťahu s nami a chce, aby sme Ho spoznávali. Ak sa stíšime a budeme Naňho očakávať, zjaví sa nám a pošepne niečo, čo sa dotkne našej duše. Ježiš nám hovorí, že Jeho ovce počúvajú Jeho hlas. Do cesty sa nám však stavia hluk sveta. Ak túžime po Bohu, nájdeme Ho v tichosti.