Čo môžeš dať Bohu Ty?

27.12.2018 10:43

"Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nijaké z Jeho dobrodení!" (Ž 103,2).


Vianoce majú v sebe čaro. Je to čas v ktorom dostávame aj odovzdávame dary. Od Boha dostal každý človek na svete vzácny dar nevyčísliteľnej hodnoty. Nebeský Otec nám daroval svojho syna Ježiša, nášho Spasiteľa a s Ním odpustenie, obnovenie a zasľúbenie duchovného života, ktorý začína teraz a trvá navždy.

 

Okrem toho najvzácnejšieho daru sme v balíčku dostali od Boha aj ďalšie dary. Dary Ducha Svätého ktoré nám dal, aby sme Mu nimi mohli prinášať radosť. Tieto dary nás majú naučiť viac milovať, viac sa radovať, mať viac pokoja, trpezlivosti, láskavosti a dobrotivosti, vernosti, jemnosti a sebakontroly. (Gal 5,22-23)

 

Ak by sme my mali obdarovať Boha, čo by sme Mu dali? Aký dar by sme Mu ponúkli? Je iba jeden dar, ktorý môžeme dať Bohu a tým je naše srdce.

 

Drahý Bože, ďakujeme Ti za ten najvzácnejší dar, ktorý si nám dal, za Tvojho Syna Ježiša. V Ňom si nám daroval všetko. Mudrci priniesli Ježišovi dary, čo Mu môžeme dať my? Môžeme Mu dať iba svoje srdce a chvály, ktoré budú vychádzať z našich úst na Božiu slávu.  Ukazuj nám, prosím, čo chceš od nás najviac. Amen