Dar z neba

13.12.2018 14:18

Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. (Lukáš 2,11)

 

Mnohí ľudia oslavujú Vianoce. Učia svoje deti, že je to čas, obdarúvania tých najmenších, čas, v ktorom neodmysliteľnou súčasťou je ozdobovanie stromčeka, alebo sviatok, keď sa stretnú rodiny, ktoré s i užívajú dobrú atmosféru, to, že môžu byť spolu a vychutnávajú pritom dobré jedlá. Aj keď je to výborná príležitosť kedy môžeme byť so svojou rodinou a preukázať štedrosť a dobrú náladu, ak nepoznáme skutočnú podstatu a zmysel Vianoc, vtedy sa stávajú tieto veci iba márnosťou.

Vianoce sú viac ako rituály, ktoré si ľudia osvojili. Dnes sa príliš často zabúda, o čom vlastne sú Vianoce a prečo vôbec sú.  Ako náhle hriech oddelil človeka od Boha, ľudia stratili možnosť bývať v Božej prítomnosti, ako to bolo od počiatku naplánované. Ale Boh vždy túžil mať obecenstvo s človekom a hľadal spôsob ako prinavrátiť človeka naspäť k sebe potom, ako Adam a Eva zhrešili a hriech ich oddelil od Neho. Vianoce sú práve o tom, že Boh sa priblížil k hriešnemu človekovi, aby ho spasil. Aby spasil hriešnika ako som ja, aj ty. On to neurobil pre seba, ale naopak, urobil to pre nás.

Pán Ježiš neprišiel na to, aby sa z výšil počet obyvateľov na zemi, ale na to, aby sa zvýšil počet obyvateľov v nebi. Čo to znamená? Boží plán bol, aby zmieril človeka so sebou, aby ho vyviedol z hriešneho stavu a aby ho priviedol do svojho kráľovstva spravodlivosti. Pán Ježiš sa preto stal človekom, preto mal ľudské telo, preto bol počatý z Ducha Svätého a narodený z Márie panny, aby sa stal špeciálnym Božím darom, ktorý bol poslaný od Boha na tento hriešny svet, ktorý sa svojimi vlastnými silami nemohol dostať bližšie k Nemu. Toto je skutočný  a pravdivý zmysel Vianoc. Keď som ja nemohol prísť k Nemu, tak On prišiel ku mne.

Boh ťa prišiel spasiť. Je čas dovoliť Mu, aby ťa oslobodil z tvojich hriechov, chorôb,  nevery a zo strachu pre tým, čo bude. Stane sa to len vtedy, ak Mu uveríš a prijmeš Krista do svojho života. Keď sa to stane, tak si nezabudni kľaknúť pred Boha a poďakovať Mu, že poslal Krista v ten správny čas, aby ťa vytiahol z hriechu a dal ti slobodu.

Nedovoľme si spomínať iba na Máriu a Jozefa, pastierov, mudrcov, misionárov, evanjelistov, pastorov, ktorí zanietene pracujú na tom, aby priblížili ľuďom Krista. Ctime talenty a služby, ale oslavujme Toho, ktorý poslal Krista. Služby a talenty by nebolo možné použiť, ak by pred 2000 rokmi Boh neposlal Krista, aby nás spasil. Mnohí oslavujú Vianoce, majú darčeky, majú ozdoby, ale práve na to najdôležitejšie zabúdajú.

Keď sa Kristus narodil, anjeli Ho slávili, nebo sa radovalo, mudrci a pastieri sa Mu klaňali...všetci sa na Neho sústredili. Prečo by sme sa  aj my nemali svoju pozornosť sústrediť na Neho? On je centrom dôležitosti. On je Dar z neba, On je Ten, ktorý sa obetoval, On je Ten, ktorý prišiel k nám, keď sme my nemohli prísť k Nemu.

 

Nebeský Otče, ďakujeme Ti za Tvojho Syna Ježiša, ktorý je našim darom od Teba. On je Ten, ktorý sa obetoval a ktorý prišiel k nám, keď sme my nemohli prísť k Nemu. Svojou smrťou a zmŕtvychvstaním nás znova priviedol k Tebe, do Tvojho kráľovstva spravodlivosti. Amen