Dôležitosť Božej slávy

13.04.2014 15:32

A bude strechou tienistou vo dne pred horúčavou a úkrytom a útočišťom pred víchricou a pred dažďom. ( Izaiáš 4 , 6 , ) .

Sláva Božej prítomnosti bude naším tieňom pred horúčavou . Hebrejské slovo pre horúco znamená " sucho , spustošenosť , neplodnosť " a tu je použité ako druh Božieho súdu nad bezbožnou spoločnosťou . V 16. kapitole Zjavenia je štvrtému anjelovi súdu daná moc " ... páliť ľudí ohňom . Ľudia boli pálení veľkým žiarou a rúhali sa menu Boha " ( Zjavenie 16 , 8-9 , B21 ) .

Božia sláva je našou obranou , naším úkrytom - " ... miestom úniku ... od búrky a dažďa " - a budeme odpočívať v chladnom prístrešku krídel Pána Ježiša . Už vidíme dážď Ducha Svätého , ktorý sa vylieva rovnako ako Božie súdy . Búrkové mračná sa zhromažďujú , ale vďaka Pánu Bohu , budú rozprestreté nad Božím svätým pozostatkom cirkvi .

Možno namietaš : " Nie je žiadna svätá cirkev , do ktorej by som mohol chodiť . Všetko , čo som prešiel, sú cirkvi sústredené na človeka . Kde je môj úkryt pred horúčavou a búrkou ? "

Miesto tvojho prebývania je Božia sláva v tvojom vlastnom srdci . Ak je Pán Ježiš v tebe prítomný a prejavuje sa na tebe , potom si úplne prikrytý . Ak obrátiš svoje srdce a svoj ​​zrak k Nemu a dovolíš Jeho Slovu , aby ťa karhalo , usvedčovalo a naprávalo , zjaví ti Sám Seba . Zasľúbil to ! "

Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje . A kto ma miluje , bude milovaný mojím Otcom a ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého " ( Jn 14 , 21 , ) .

Pán Boh hovorí : " Budem s tebou , nech je to akokoľvek zlé , pomôžem ti. Nikdy ťa neopustím a nikdy sa ťa ani nezanechám ! "

David Wilkerson