Emanuel - Boh s nami

07.12.2018 13:37

„Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami. (Matúš 1,23)

 

Pán Ježiš prišiel na tento svet, aby sme my mohli byť vykúpení z našich hriechov, aby nás zmieril s Otcom a umožnil prístup k Nemu. To všetko slávne naplnil, žil na tejto zemi ako človek, zomrel, aby ľudstvu priniesol záchranu a na tretí deň slávne vstal z mŕtvych. Dnes túži mať s nami blízky vzťah a byť súčasťou nášho každodenného života. Emanuel – Boh s nami. On túži byť s nami vo všetkom, čo prežívame, túži, aby sme poznali Jeho hlas a nasledovali Ho. Nechce, aby sme žili v zmätku a strachu. Hĺbka nášho osobného vzťahu s Pánom je založená na dôvernej komunikácii s Ním. On k nám hovorí, aby nás viedol, obnovoval, občerstvoval, posilňoval. A čo my? Sme schopní Ho počuť každý deň? Nakloňme dnes svoje ucho k Nemu, zmĺknime na chvíľu a poznajme, že On je Boh. Poďme tento rok osláviť príchod nášho Spasiteľa na túto zem s bázňou a vďakou.

Pane, žijeme v nádeji, že sa raz vrátiš. Daj nám múdrosť a lásku, aby sme vedeli zasiahnuť ľudí okolo nás.