Istota vzácna

11.12.2018 09:56

Ježiš Kristus je ten istý včera i dnes a naveky! (Hebrejom 13,8)


Žiadny človek na svete nemá rád neistotu. Neistota zožiera a trápi. Každý z nás potrebuje istotu, niečo spoľahlivé, niečo o čo sa môže oprieť. A keď nič také neexistuje, tak sa sami pre seba pokúšame niečo také vytvoriť. Otázkou je: „V čom je zakotvená tvoja istota“?

Spoliehaš sa na nejakú hmotnú oporu, majetok? Potom musíš počítať aj s tým, že ho môžeš stratiť. Alebo sa spoliehaš na svoju dobrotu, na svoj dobrý charakter, na svoju lásku k ľuďom a dobročinnosť? Táto kotva možno vydrží trochu dlhšie, ale každopádne padne, keď sa na konci svojho života budeš zodpovedať Bohu. „Lebo niet na svete človeka, ktorý by bol taký spravodlivý, že by konal iba dobré a nedopustil by sa hriechu.“ (Kazateľ 7,20)

Alebo sa spoliehaš na svoje náboženstvo, na svoju pobožnosť? Takáto kotva povolí, keď prídu do tvojho života búrky. Ani takáto „istota“ iste neobstojí pred Bohom.

Existuje však jedna istota, ktorá je pevná a ktorá obstojí v každom čase. Tou istotou je Ježiš Kristus! On jediný, ti v tomto svete plnom nepokoja môže dať skutočnú istotu. Kto uverí v Neho, Spasiteľa hriešnikov, nájde pokoj, odpočinok, bezpečie a istotu. Taký môže spolu s apoštolom Pavlom hovoriť: „A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ (Rimanom 8,38-39)

Len Jemu môžeme  plne dôverovať v každej situácii a za každých okolností počítať s Jeho láskou a s Jeho súcitom. On nám pomáha niesť každú bolesť a môže porozumieť každému utrpeniu. Vo svojej vernosti sa nikdy nemení, tak v prítomnosti, ale aj keď ide o Jeho prísľub, že nás skoro zoberie z tohto miesta utrpenia a slz. Potom budeme večne zakúšať Jeho lásku a večne sa Mu klaňať.

 

Pane Ježišu iba Ty nám dávaš istotu, lebo Ty si taký istý včera, dnes aj naveky. Ďakujeme Ti, že Tebe môžeme plne dôverovať a tešíme sa na čas, keď sa Ti budeme klaňať a zakúšať Tvoju lásku na mieste večnej radosti. Amen