Je Boh reálny?

01.05.2014 23:12

Vo vlaku sedel mladý muž pohrúžený do vedeckej odbornej literatúry. Vedľa neho sedel starší človek, ktorý čítal Bibliu. Po nejakom čase sa mladík obrátil na starca a pýta sa ho: „Veríte ešte tejto starej knihe plnej báchoriek a rozprávok?“ „Samozrejme, že verím. Ale to nie sú báchorky, to je Božie slovo!“ Študent sa rozohnil: „Len ľudia bez vzdelania a kultúry môžu ešte v dnešnej dobe veriť, že Boh stvoril tento svet za šesť dní. Mali by ste počuť, čo hovoria dnešní vedci, aký majú názor na túto tému. Škoda, že už musím vystupovať, rád by som Vám prezentoval ich názory. Ale ak máte záujem a dáte mi svoju vizitku, pošlem Vám odbornú literatúru, týkajúcu sa tejto oblasti.“ Starý pán otvoril peňaženku, vytiahol jednu vizitku a mlčky mu ju podal. Keď si mladík prečítal meno podávajúceho, zrazu sa cítil taký malý, ako mravec. So zvesenou hlavou opustil kupé. Na vizitke stálo: Profesor Doktor Louis Pasteur – generálny riaditeľ Prírodovedeckého inštitútu, Národná univerzita, Francúzsko.

Nič nové pod slnkom. Ako v minulosti, aj dnes hýbe svetom otázka, či je Boh reálny. Evolučná teória nahráva tým, ktorí Boha popierajú. Mnohým vyhovuje, že sa veda pomocou nej pokúša vysvetliť vznik vesmíru a prírody, lebo takto majú možnosť zaobísť sa bez Boha. O tých platí slovo z 53. žalmu: „Blázon si hovorí: Boha niet! Takí si počínajú zvrátene a ohavne, nikto nekoná dobro.“ Sú aj takí, ktorí premýšľajú o zmysle života, pýtajú sa a hľadajú pravdu. Vševediaci a večný Boh vedel o tom, že človek bude hľadať a pýtať sa po Ňom, preto nás nenechal bez dôkazov o sebe a svojej moci. Zanechal viacero dôkazov pre tápajúcich, hľadajúcich a pochybujúcich o tom, že je reálny.

Jedným z rukolapných dôkazov je príroda, ktorá nás obklopuje a vesmír, ktorého súčasťou je aj naša planéta. Ak pozoruješ malý kvietok, alebo chrobáčika, ak si predstavíš celé svoje telo s jeho funkciami, alebo ak pozoruješ nádheru oblohy za jasnej noci, musíš si povedať: To nevzniklo náhodou. Za tým všetkým musí stáť mocný Autor – Stvoriteľ. Žiaľ, že pre mnohých pozorovateľov prírody sa práve ona stala bohom. Prírodu nazývajú „chrámom“ a trávia v nej mnoho času. Pestujú turistiku, pozorujú zvieratá a rastliny a meditujú. To iste nie je zlé, ale čo, keď prídu problémy do života? Môže príroda potešiť zarmútené srdce alebo vyriešiť strach pred budúcnosťou? Ak si v jednej chvíli človek uvedomí, že je hriešnik, môže mu príroda ponúknuť vykúpenie? Príroda má byť pre človeka len výzvou a motiváciou, aby chválil a oslavoval jej Tvorcu.

Ďalším dôkazom je náš vnútorný hlas – svedomie, ktoré Pán Boh do nás vložil. Svedomie nás obžalúva, keď robíme niečo zlé a nesprávne. Jedna z definícií svedomia znie takto: Je to tichý hlások, ktorý nám šepká, že sa niekto díva. „Hospodin hľadí z neba na ľudí, díva sa, či je aspoň niekto rozumný, kto hľadá Boha“(Ž14,2). Nikto neunikne Jeho pohľadu. Prečo sa blázon musí uisťovať, že niet Boha? Lebo ho svedomie znepokojuje a v hĺbke svojho srdca tuší, že sa mýli.

Dôkazom Božej existencie je aj Biblia - Božie slovo, v ktorom sa nám Pán Boh zjavil. Vo svojom Slove nám oznamuje svoje myšlienky, zámery a zákony. Ale predovšetkým sa tam dozvedáme o Ježišovi Kristovi, Božom Synovi, ktorý sa stal človekom, aby nám zjavil neviditeľného Boha. Nielen to. Sväté písmo hovorí o Pánu Ježišovi – Spasiteľovi, ktorý prišiel na svet, obetoval svoj život smrťou na kríži za hriechy všetkých nás. Chce pomôcť každému, kto Ho o to prosí.

Je Boh reálny? Áno, je reálny. Tak odpovedajú milióny kresťanov, ktorí dostali odpovede na svoje modlitby. Podobne odpovedajú aj tí, ktorých zázračne uzdravil, viedol a previedol úskaliami života, ktorých vyslobodil z pút alkoholu, drog a iných nerestí. Realitu Boha potvrdzujú aj martýri, ktorých život pre Božie meno a vieru v Neho ukončila ruka kata. Potvrdzujú to aj mnohí misionári, ktorí sú ochotní aj dnes obetovať svoj život pre meno svojho Pána a Spasiteľa.

Človek môže poprieť Boha ako Stvoriteľa a Jeho dielo, môže evolučnou teóriou vysvetľovať vznik prírody. Môže prehlušiť hlas svedomia a napokon ho úplne umlčať. Aj Bibliu ako Bohom inšpirované slovo môže odmietnuť a zahodiť. Takýto postoj však vedie do večného zahynutia. Pre každého kto nechce večne zahynúť, ale aj preto, že Boh je reálny ešte stále platí: „Dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdce ...“ (Hb 3, 7).

Milý čitateľ, čitateľka, ak uposlúchneš túto výzvu, aj ty budeš mať osobný kontakt a skúsenosť s Bohom ako milujúcim nebeským Otcom. Spoznáš vo svojom každodennom živote, že ťa miluje a napomína, vedie a pomáha ti. Aj pre teba sa Pán Boh stane realitou a povieš si: Už nechcem bez Neho žiť.

 

Elena Pribulová