Je pre teba modlitba rezervou alebo GPS?

09.12.2018 14:13

Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.  (Ján 14,14)

Pre mnohých ľudí predstavuje modlitba niečo ako rezervné koleso. Umiestnia ho vo svojom batožinovom priestore a väčšinu času si naňho vôbec nespomenú. Ale je tam, keď ho budú potrebovať. V takom prípade otvoria batožinový priestor a spoľahnú sa na to, že náhradné koleso im pomôže v núdzovej situácii.

Jeden vojak v zákopoch, zatiaľ čo vybuchovali granáty, sa takto modlil: "Milý Bože, dvadsať rokov som ťa neobťažoval. Vyveď ma odtiaľto živého a ja ti sľubujem, že ďalších dvadsať rokov ťa nechám na pokoji. " Modlitba bola pre neho niečo úplne iné ako prežívaná súčasnosť. Bola pre neho skôr rezervným kolesom.

Avšak pre iných je modlitba GPS. Nie diskrétne zastrčené niekde do odkladacej skrinky a sotva kedy používané, ale napojené a vždy na očiach. Na neznámom mieste je úplne nenahraditeľné, ak chceme ísť v správnom jazdnom pruhu a zostať na správnej ceste. GPS je tu, aby viedla tvoj život správnym smerom a musí byť stále pred očami.

Nech je teda modlitba na našej ceste životom často používané GPS a nie rezervným kolesom. Len tak sa dostaneme do cieľa, tam kde máme byť.

Pane, ďakujem Ti za dar modlitby, za veľkú výsadu, ktorá nám prináša pravú radosť srdca a potešenie duše, bez ktorej nemôžeme žiť. Amen