Jediný spôsob ako sa stať svätým

08.04.2014 23:28

Je nemožné , aby ktokoľvek z nás bol v Božích očiach svätý tak , že sa o to bude snažiť z vlastných síl alebo silou vôle .  Musíme k Nemu prichádzať so slovami : " Pane , nemám nič , čo by som Ti dal . Musíš to urobiť za mňa . " Napriek tomu sme aj naďalej presvedčení , že " ak by sa nám podarilo zvíťaziť aj nad tým posledným zostávajúcim hriechom , boli by sme schopní žiť sväto. Takže berieme do ruky meč vôle , sľubov a dobrých úmyslov a vyrážame zabiť nepriateľa vo svojich srdciach . Nikdy sa ale nemôžeme stať svätými , ak stojíme na pôde samospravodlivosti .

Ty aj ja čelíme rovnakému horiacemu kríku ako Mojžiš . Tento ker predstavuje Božie horlivé úsilie proti každej , do Jeho prítomnosti vstupujúcej telesnosti , ktorá sa vydáva za svätosť . Hovorí nám : " Nemôžeš predo Mnou stáť na akejsi stelesnenej pôde . Existuje len jedna svätá pôda , a tou je viera v Môjho Syna a v to , čo vykonal na kríži . " Je to jediný spôsob , akým kedy mohol Pán Boh zachrániť a zmieriť celý svet . Ak by spása bola odrazom našich vlastných zásluh , potom by sa len určitý počet ľudí stal kandidátmi na spasenie , ale verím tomu , že Kristus zomrel za všetkých.

Pozrime sa napríklad na tých najhorších zlodejov , násilníkov , vrahov , narkomanov alebo alkoholikov – proste na  ľudí , ktorí nikdy neurobili nič dobré , a vyhlásia , že " tým , že budú robiť pokánie a mať vieru , môžu byť považovaní za spravodlivých v Kristovi Ježišovi . " To je pravda - spásonosná Božia moc . Napriek tomu mnoho kresťanov žije tak , akoby ich činy boli dostačujúce . V súdny deň budú stáť pred Pánom Bohom vo svojom tele a hovoriť:  " Pozri sa na všetko , čo som pre Teba urobil , Pane . Snažil som sa , aby som zostal čistý a svätý . Prorokoval som , kŕmil chudobných , uzdravoval chorých , vyháňal démonov . A to všetko , aby som Ťa potešil ! " Ale Pán Boh nám odpovie : " Nič z toho si nevykonal skrze moc Môjho Ducha . To všetko si robil  z vlastných síl . Prijímam spravodlivosť len jedinej osoby a tou je Môj Syn . Ale v tebe Svojho Syna nevidím . "

" Len vďaka Nemu ste v Kristovi  Ježišovi , ktorý sa stal našou múdrosťou od Boha , spravodlivosťou , posvätením a vykúpením . A preto , ako je napísané : " Kto sa chváli , nech sa chváli v Pánovi . " ( 1. Kor 1 , 30-31 )

David Wilkerson