Ježiš Kristus - Nádej slávy

09.04.2014 22:57

„...pre nádej, ktorá vám leží odložená v nebesiach, o ktorej ste prv počuli v slove pravdy evanjelia...“ Kol 1, 5

Posolstvo o Ježišovi Kristovi nesie jednu hlavnú črtu: nádej! Apoštol Pavel vyjadruje vďaku za vieru v Ježiša Krista a vzájomnú lásku medzi veriacimi v Kolosách, o ktorej počul. Čo je to, čo dokáže podnietiť tvoju vieru a lásku k ľuďom? Je to nádej. A táto nádej nie je márna ani falošná. My máme Krista – „nádej slávy”. Naša nádej žiari, nie je nejaká zahmlená, neurčitá a nepochádza od človeka. Táto nádej je slávna.

Rúca sa ti život? Nevieš, kde nájsť oporu? Riešenie ti ponúka samotné nebo! Nemáme pre teba tabletku, ktorá na čas potlačí tvoje bolesti a utíši tvoje srdce, ani ľudskú filozofiu, ktorá ti zamotá myšlienky. Je tu nádej, ktorú môže každý nájsť „v slove pravdy evanjelia”. Áno, Boh sa rozhodol spasiť ťa kázaným slovom. Ponúka pravdu, ktorú neponúka nikto iný. Človek vkladá svoj majetok, svoj čas a celú svoju bytosť do rôznych pozemských vecí, ktoré sa však nakoniec ukážu ako bezcenné, hrdzavejúce a nespoľahlivé. Boh však hovorí: kúp si pravdu! Evanjelium je pravda o zúfalom stave človeka, ktorý nevyhnutne potrebuje Božiu záchranu. Je to, akoby sme jedli a nikdy neboli nasýtení, pretože náš hlad je v skutočnosti hladom po Bohu samotnom. „Hoj, všetci žízniví, poďte k vodám, a vy, ktorí nemáte peňazí, poďte, kupujte zbožie a jedzte! Poďte, kupujte bez peňazí a bez platu, víno a mlieko!“ (Iz 55, 1)

Tvoju nádej umiestnil Boh na bezpečné miesto. Tvoja nádej je v nebesiach, kde nepodlieha skaze. Je tu pre teba, stačí sa načiahnuť. Viera je tvojou predĺženou rukou, aby si si privlastnil všetky Božie zasľúbenia. Tieto sú „áno a amen” v Kristovi. Prijmi Krista ako svoju nádej a Boh sa stane pre teba reálnym. Jeho sľuby budú platiť v tvojom živote už teraz. Nečakaj do smrti, keď už každý bude vedieť, že jeho život bol stratou a že minul cieľ, pretože si vybral cestu, ktorá k Bohu nevedie. Kristus je cestou dnes. Neboj sa, evanjelium nie je pozitívne myslenie ani nestojí na tom, že si niečo vezmeme do hlavy a očakávame to. „My sme ľudia viery” a naša viera pochádza z počutia Božieho slova.

 Máš nádej na zmenu, ale túto zmenu nehľadaj v sebe. Prichádza zvonka, zhora, od Božieho trónu. Nehľaď na svoj úbohý stav a nedostatky. Boh o nich veľmi dobre vie a vyvedie ťa zo všetkého, ak sa chopíš Jeho ruky. Pozri hore na Ježiša Krista, Dokonávateľa tvojho spasenia. On vraví: veriacemu je všetko možné! Tak čo ti ešte bráni uveriť mu? Človeku neostala žiadna úloha okrem kroku viery. Pán Ježiš totiž urobil všetko ostatné pre našu spásu. On je férový a rešpektuje ťa, či Ho prijímaš alebo odmietaš.

Nádej v Kristovi je nádejou v to, čo je pre ľudí nemožné. Volaj k Bohu a nebudeš zahanbený .

Pane Ježišu, vkladám sa do Tvojich rúk. Nech svietia Tvoje slová pred moje nohy. Ty si mojou cestou! Svoj zrak obraciam od seba k Tebe. Ty ma poznáš! Svoju nádej vkladám do Teba. Mojou nádejou si Ty! Podriaďujem sa Tvojmu slovu a očakávam Tvoje konanie. Amen.

Spracoval Peter Vajda