Každý hriech musí byť potrestaný

21.02.2014 18:21

Keď sa izraelský ľud previnil proti Bohu a urobil si „Zlaté teľa“, povedal Boh Mojžišovi: „Veľmi rýchlo odbočili z cesty, ktorú som im určil. Urobili si liate teľa, klaňali sa mu“. Pán povedal: „Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti nim a vyhubím ich!“ Ale Mojžiš sa pokúšal upokojiť Pána, svojho Boha a prosil Ho, aby odložil svoj prudký hnev a mal zľutovanie nad nešťastím svojho ľudu! Boh potrestal ľud za tento hriech  mečom levitov , ktorí ostali verní Pánovi. Zabitých bolo do tritisíc mužov. Potom išiel Mojžiš znovu prosiť za odpustenie ich veľkého previnenia a bol ochotný za tento svoj ľud položiť aj svoj život. Boh vyslyšal Mojžišove prosby a zmiloval sa nad izraelským ľudom. „O čo si prosil, urobím, lebo ty si našiel milosť v mojich očiach a ja ťa poznám podľa mena!“

Pán Ježiš povedal : „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria.

Ak prosíš Pána, aby ti odpustil tvoje previnenia a hriechy, ak Ho prosíš, aby ťa prijal do svojich rúk, ak budeš k Nemu volať a prosiť Ho o odpustenie, tak vedz, že Náš Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný. On preukazuje milosrdenstvo tisícom, odpúšťa neprávosť, zločiny a hriech, ale nič nenecháva nepotrestané. Každý hriech musí byť potrestaný, za každý hriech musí niekto zaplatiť. A nezabúdaj že mzdou hriechu je smrť.

Mám však pre teba dobrú správu. Za tvoj hriech už niekto zaplatil a to dokonca svojim životom. Bol to Ježiš Kristus. On sám nikdy nezhrešil. Otec ho poslal na túto zem, aby zmieril nás hriešnych ľudí, zo sebou Svojim telom a Svojou krvou. Otec obetoval Syna A Syn vo všetkom poslúchal svojho Otca , bol mu poslušný, až po smrť, až po smrť na kríži. On zomrel za teba aj za mňa, za tvoj aj môj hriech, aby sme sa my mohli postaviť, ako spravodliví pred Otcovu tvár. On prelial svoju nevinnú krv za teba aj za mňa. On ti daroval večný život. To je prejav tej najväčšej lásky, to je milosť od Boha.

A čo máš urobiť ty? Musíš urobiť pokánie, musíš vyznať Ježišovi svoje hriechy, prosiť Ho, aby ti  odpustil. Musíš sa kajať pred Bohom a uveriť v Ježiša Krista. Musíš Ho vyznať ako svojho Pána a Spasiteľa. Musíš uveriť, že Pán Ježiš zomrel a tretieho dňa vstal z mŕtvych. Musíš prísť jednoducho k Pánovi s otvoreným a úprimným srdcom a povedať mu:

 

Pane Ježišu som hriešnik, potrebujem Ťa. Ďakujem že si za mňa zomrel.

Pane Ježišu, odpusti mi. Očisti ma od všetkých mojich hriechov.

Verím, že si vstal z mŕtvych. Prijímam ťa teraz ako svojho Spasiteľa a život.

Vojdi do mňa! Naplň ma svojim životom! Pane Ježišu vydávam sa Ti pre Tvoj zámer.

Zdá sa ti to až priveľmi jednoduché? Myslíš si, že sa dokážeš vykúpiť zo svojich hriechov sám, svojimi skutkami? Koľko dobrých skutkov musíš urobiť, aby si splatil jeden hriech? Myslíš si, že Ježiš Kristus zomrel zbytočne? Pozri sa do Božieho slova do Biblie, tam je  to všetko napísané! Tam je všetko z prvej ruky , od autora. Nezabúdaj , že Bohu nič nie je nemožné a že Božie slovo hovorí:

Predvediem pred tebou všetku svoju nádheru a vyslovím pred tebou aj Pánovo meno. Milostivý budem, ku komu chcem byť milostivý, a zmilujem sa nad tým, nad kým sa chcem zmilovať! ( Exodus 33:19)