Láska, evanjelizácia a skutky

03.04.2013 21:05

Láska, “Tak Boh miloval svet…”, “Miluje blížneho svojho…”, ” dokonalá láska…” … takých a podobných výrokov ste už iste počuli veľmi veľa. A naozaj je ich plné Božie slovo. Ján, Pavol, Peter aj ostatní apoštoli a sám Pán Ježiš ju zdôrazňujú a dokazujú vo všetkom. Určite takmer každý už raz čítal 13. kapitolu Listu Korintským, o tom aká je ozajstná láska… a je to dobre. Toto je láska Božia, ktorá za nás zomrela a ktorú my chceme a máme povolanie od Boha (Evanjelium podľa Matúša 28:19) zvestovať.

A my často ideme a chceme a stále chceme a vravíme ľuďom všetko, čo Ježiš povedal… vravíme neveriacim Božie slovo, opakujeme im ho a neustále im vravíme ďalšie a ďalšie verše… a im to často lezie na nervy, často nás nechcú počúvať… nič to s nimi nerobí. Prečo nechcú prijať Ježiša? Prečo nechcú prijať takú lásku, o akej hovoríme?… Uvedomil som si, že toto sa aj ja pýtam sám seba, že aj mne sa to veľmi nedarí…

Občas je problém v tom, že chceme zvestovať lásku a Ježiša, ale robíme to bez nej. Hovoríme a hovoríme, tlačíme do ľudí verše, nenecháme ich na pokoji. Občas sa k ľuďom správame ako k “objektom” a nie ako k ľuďom. Chceme im zvestovať Krista a potom sa modliť modlitbu spasenia, ale pritom nevidíme ich problémy, nereagujeme na ich potreby, nerešpektujeme ich,… a tlačíme to do nich a presviedčame.  Keď to nikam nevedie,  tak presviedčame a tlačíme viac…, ale robil by to takto Ježiš?

Ježiš ich ľúbil ako ľudí, Ježiš videl, čo ich trápi, mal súcit, dokonca občas z lásky zaplakal… Božia Láska nie je násilné presviedčanie ľudí, je to o tom, že nám na nich záleží, že neignorujeme ich problémy, rešpektujeme ich a berieme ich ako seberovných (veď o čo sú oni väčší hriešnici od nás?)… Láska je, keď pri nich zostávame a máme ich radi takých, akí sú. A keď im zvestujeme Ježišovu lásku, tak im ju ukazujme nielen v slovách, ale aj v našich životoch. To ako On zmenil nás, ukazujme v bežnom živote, v bežných situáciách, aká je láska Božia, v práci, doma, v škole, na ulici, na každom mieste. 

To ako sa správame k ľuďom, to že keď vidíme niekoho trpieť, tak nám to nie je ľahostajné, chceme mu pomôcť, to že nie sme ľahostajní voči neprávosti keď ju vidíme, neposmievame sa ľuďom, neponižujeme ich. Keď nám predavačka vydá viac ako by mala, tak ju na to upozorníme a peniaze vrátime, nebudeme sa takto na chybách iných obohacovať. Keď vidíme že je niekto smutný, tak ho povzbudíme a nezarmucujeme  ho ešte viac. Keď s radosťou pomôžeme všetkým , aj tým ktorý našu pomoc možno ani neočakávajú…

Je mnoho príkladov čo môžeme robiť a v čom sa dokazuje, že Boh nás oslobodil a uviedol nás do pravdy… To, že nám dal poznať lásku z iného sveta. Preto žime tak a všetko čiňme na slávu Boha, aby bol vyvýšený a viditeľný v našich životoch. A nech to nie je len v slovách, ale v skutkoch, lebo pravá viera sa dokazuje v skutkoch lásky a nie rečou, lebo láska to sú skutky a nie sladké slova. Láska je čnosť, ktorá pochádza z neba. Láska je najkrajším a najvoňavejším kvetom a jej skvelá vôňa sa vznáša pred trón Boha.

Nech vás Pán Boh požehná, aby sa vaša láska, viera a chuť po Bohu neustále prejavovala vo vašich životoch a vaše srdce nech je navždy ožiarene Kristovým svetlom.