Milovať budeš...

07.12.2018 18:02

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Marek 12,30)

Boh sa dotýka všetkých oblastí nášho života. Dotýka sa našej mysle a premieňa nás jej obnovovaním. Boh nás volá, aby sme rozmýšľali: „Poďte, vyjasnime si to! — hovorí Hospodin“ (Izaiáš 1,18). Písmo nám hovorí, aby sme neboli ako „kone a mulice, ktoré nemajú rozum“ (Ž 32,9). Kristus vyhlásil, že máme milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Máme sa báť Boha, milovať Krista a nenávidieť hriech.

Ak teda máme plniť Božiu vôľu, musíme všetko, čo máme používať v súlade s týmto prikázaním. Ak nám majetok bráni milovať blížneho, ak nás vedie k tomu, aby sme nenávideli vlastného brata alebo sestru, tak nás diabol dostal presne tam, kde chcel – do hriechu.

Neraz máme plné ústa ľudskej spravodlivosti a meriame vlastnou mierou. A mnohokrát máme dokonca aj tú „ľudskú pravdu.“ Lenže na tej v konečnom dôsledku až tak veľmi nezáleží. Pán Ježiš v kázni na vrchu povedal: „a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť.“ Lebo človek je viac ako akýkoľvek majetok a vzťah k blížnemu je nad všetky peniaze sveta.

Boh je neviditeľný, ale žiada od nás viditeľné prejavy lásky. Je nehmotný, ale čaká na pokrm a nápoj. Nemá telo ale pýta odev, je úplne voľný, ale túži po našej návšteve v nemocnici, starobinci, či v detskom domove. Ak chceš byť milovaný, musíš sa naučiť milovať. Miluj blížneho svojho ako seba samého! (Marek 12,31)

Pane, nech nás napĺňa láska k Tebe. Nauč nás skutočne milovať. Amen