Miluj bližného, lebo Boh ťa miluje

07.04.2014 23:11

Prvé Božie prikázanie nám prikazuje, že máme milovať Boha a milovať blížneho svojho. Ak sa chceme naučiť, čo znamená milovať, musíme isť k zdroju lásky a tým zdrojom je Boh, lebo ON je LÁSKA. Ak chceme počuť slova LÁSKY, musíme si ju pustiť k sebe. Nemôžem HO vidieť svojimi očami, ale môžem HO prijať svojim srdcom. Boh rozdáva, ale človek musí otvoriť dlaň. Musíme prijať toho, ktorý je LÁSKA. Musíme sa naplniť touto láskou, žiť túto lásku a ďalej rozdávať túto lásku. Láska mení a lieči. Milovať nejakého človeka znamená vidieť ho tak, ako ho vidí Boh. Milujeme , lebo láska nás oslobodzuje. Zázrak je to, čo nám odrazu naplní srdce láskou. Keď sa to stane, cítime hlbokú úctu a vďaku za milosť, ktorej sa nám dostalo od Boha. Máme moc byť v raji s Bohom už teraz, byť šťastní s Ním aj v tejto chvíli ak milujeme ako ON miluje, ak pomáhame ako ON pomáha, ak dávame ako ON dáva, ak slúžime ako ON slúži.

Pán Ježiš chce, aby sme mali podiel na Jeho starostiach o ľudí. ON nepotrebuje naše diela, ale potrebuje našu lásku. Láska mení a lieči. Nezáleží na tom ako sa cítiš, ale keď sa ráno zobudíš, buď pripravený vyžarovať svoje lásku. Čím viac lásky rozdávame, tým sa viac násobí. Nenáviď zlé v človeku, ale človeka samého miluj. Služby, ktoré preukazujeme osobám, ku ktorým necítime sympatiu, sú záslužnejšie, lebo nepochádzajú z ľudskej lásky, ale z čistej lásky k Bohu. Nech cítime pokoru, keď dostávame, a radosť, keď dávame. Nikdy sa nepodobáme na Boha viac ako vtedy, keď dávame. Láska sú krídla , ktoré dal Boh človeku, aby mohol vyletieť až k nemu. Miluj, lebo Boh ťa miluje!