Nesúďte, aby ste neboli súdení

16.12.2018 21:00

No hovorím vám: Ľudia sa budú v deň súdu zodpovedať z každého daromného slova, ktoré vyslovia. (Matúš 7,37)

Každé stretnutie alebo rozhovor s ľuďmi ma ohromnú váhu a mnohokrát rozhoduje o ďalšom smerovaní nášho života.  Potešujúce, alebo urážlivé slová menia naše city, myšlienky, dokonca i náhľady.  Preto Pán Ježiš povedal: „Ľudia vydajú počet z každého slova.”

Len tak mimochodom jeden bežný rozhovor: „Taký človek si nezaslúži žiť. Ak by som ja mal tu moc, ja by som ho odsúdil.” A ten kto počúva  to ešte horlivejšie doplňuje a potvrdzuje. Je úplne jedno, o koho ide. Porozmýšľaj, kto z nás si vlastne zaslúži žiť?

Slovo hovorí: „Všetci zhrešili.”  Pán Ježiš musel seba obetovať, aby sme my mali život. Taká veľká cena bola za to zaplatená. 

Čo sa týka súdu, Pán nás upozorňuje: „Nesúďte, aby ste neboli súdení, lebo akým súdom súdite, tak bude súdení.“

Apoštol Pavol  píše: „Verné je to slovo a hodné každého prijatia, že Kristus Ježiš prišiel na svet spasiť hriešnikov, z ktorých prvý som ja.“

Dávid hovorí vo svojej modlitbe: „Kto som ja, Pane? Kto je môj dom? Že si mi učinil milosť.“

Blahoslavený je človek, ktorému je zjavená milosť. Ten nesúdi, ale mnohokrát je súdený.

 

Pane, Ty  preukazuješ milosrdenstvo až do tisíceho pokolenia tým, čo Ťa milujú a zachovávajú Tvoje prikázaniaPomôž nám zachovať vieru a daj nám silu, aby sme zotrvali v poslušnosti. Chráň naše ústa od každého daromného slova. Nech Ťa naše ústa chvália a nech všetko, čo robíme bude na Tvoju slávu, aby si Ty bol oslávený v našich dobrých skutkoch. O to Ťa prosíme Otče, v mene nášho Pána Ježiša. Amen