Nevieš sa modliť? Staň sa Božím dieťaťom!

28.03.2013 09:28

Len Božie deti sa vedia riadne modliť! A preto len deti Božie sa vedia riadne tešiť zo života. Pozri sa, musíš sa stať Božím dieťaťom! Od prírody nim nie si. Možno máš kresťanský náter, ale nie si Božím dieťaťom. Dieťaťom sa človek stáva narodením, Božím dieťaťom – znovuzrodením. Musíš sa stať Božím dieťaťom – potom sa budeš vedieť modliť! Božie deti už nemôžu bez modlenia žiť! Pre Božie deti je modlenie ako dýchanie. Musíš sa preto stať Božím dieťaťom!

Ako sa môžeš stať Božím dieťaťom? :Len prostredníctvom Ježiša! On povedal: Ja som brána. Ten, kto vchádza cezo mňa, bude zachránený. Ježiš prichádza k tebe cez hmly sveta, so stopami po klincoch na rukách aj na nohách. Nezaujímal si sa o Neho, pokladal si za hlúposť zaoberať sa Ježišom? On k tebe však predsa príde. Môže sa stať, že Ho spoznáš: Ty muž z inej dimenzie, Ty Syn živého Boha, Ty si predsa mojím Vykupiteľom! Prvý krok, ako sa stať Božím dieťaťom, je – spoznať Ježiša. A druhý krok je – mať v tohto Ježiša veľkú dôveru: On môže napraviť tvoj vnútorný život, tvoj nepokoj, tvoju tajnú vinu, tvoje hriechy mladosti!  Jeden  Boží muž v Starej zmluve hovorí: Ty vedieš záležitosti mojej duše. Zrazu k Ježišovi cítiš dôveru. Zrazu Mu tak dôveruješ, že sa odvážiš zanechať svoj doterajší spôsob života a celý svoj život odovzdať do Jeho rúk. Nazývame to obrátením.

Povedz Mu: „Pane Ježišu, prijmi ma k sebe, celý svoj život chcem zasvätiť  Tebe!“ V momente, keď toto urobíš, staneš sa Božím dieťaťom. Mnohí  hovoria, že aj iným spôsobom  možno dosiahnuť spasenie. Skús to! Je však len jedna brána do Božieho kráľovstva! Tou bránou je Ježiš! Ježiš, ktorý za teba zomrel a vstal z mŕtvych!

Vidíš? Keď si sa stal Božím dieťaťom – ach, hľadaj Ježiša, prosím, On ťa hľadá už tak dlho! Potom sa budeš vedieť aj modliť, skončí sa bieda tvojho života, budeš Mu môcť povedať všetko, čo máš na srdci – ako dieťa svojmu otcovi.

Každý! – má svoje temné tajomstvá. Tie nosíme všade so sebou. Ale keď sa staneš Božím dieťaťom, môžeš si pred Ježišom otvoriť svoje srdce. Môžeš mu rozpovedať svoje temné tajomstvá, svoje záležitosti, s ktorými sa nedokážeš  vysporiadať, svoje temné závislosti, svoje trápenia i starosti. Môžeš mu povedať to, čo by si nezveril nikomu inému.

Keď sa človek nevie modliť, je to katastrofa prvej triedy. Až keď sa staneš Božím dieťaťom až potom sa vieš modliť. Potom môže prísť tvoj prvý výkrik: „Zhrešil som! Bože, zmiluj sa nado mnou!“  Prajem ti, aby si nenašiel pokoja, kým nebudeš patriť Ježišovi, kým sa nestaneš Božím dieťaťom!

Staň sa s Ježišom víťazom! Zvelebuj Boha! Volaj k Nemu! Dôveruj Kristovi!