O viere

24.02.2013 21:27
Kto sa spolieha na seba, stroskotá

Nemysli si, že kresťanská viera pozostáva z vonkajších prejavov alebo zoznamu povinností. Never ani tomu, že vieru vytvorí statočnosť, spravodlivosť alebo čokoľvek morálne, hoci všetko to je vynikajúce a potrebné. Najmenej snívaj o tom, že pravovernosť a správne chápanie, ktoré sa zvyčajne nazýva vierou, znamená zbožnosť.

Pravá kresťanská viera nie je nič iné ako služba lásky.

Taká nádherná a vzácna je viera – nie je však cieľom a zmyslom príkazov. Túto dôstojnosť prisúdil Boh iba láske: láska je cieľ všetkých Božích zasľúbení od stvorenia sveta až po konečné naplnenie všetkých vecí. Zostane, aj keď nebo a zem pominú.

Viera je niečo viac

Kresťanskú vieru neprejavujeme tým, že opustíme zlo a konáme dobro, alebo že poslúchame Božie príkazy. To si len mnohí omylom myslia. Toto všetko spolu vôbec netvorí vieru. Dokonca zo skúsenosti vieme, že človek sa môže snažiť celé roky, a predsa nemá skutočnú vieru, a už určite nie väčšiu ako na začiatku svojho snaženia. Pravou vierou nie je ani to, ak nikto koná iba jednu zo spomínaných vecí alebo iba časť z nich. Či je vari žena cnostná len preto, že nie je prostitútka, a muž je čestný len preto, že nezabíja a nekradne? Nech ma Pán mojich otcov, ochráni pred takouto nedostatočnou chradnúcou vierou

Žiadajme len jedno – vieru , ktorá je aktívna v láske

Ján mu povedal: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás. A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. ( Marek 9,38-41)

Radosť pre všetkých

Viera je láska, pokoj a radosť vo Svätom Duchu. Je najšťastnejšiu a najradostnejšou vecou na svete, ktorá sa nezlučuje so zlou náladou, mrzutosťou, bezcitnosťou a všetkým, čo nezodpovedá Ježišovej mierumilovnosti, dobrote a priateľskosti. Pre kresťana je radosť pôsobiť druhým dobro každého druhu .