Proste a dostanete

12.03.2013 18:47

"Doteraz ste o nič neprosili v mojom mene. Proste a vezmete, aby vaša radosť bola úplná."
Evanjelium podľa Jána 16,24

Keď Pán Ježiš opúšťal učeníkov, dal im nové právo, ktoré predtým nemali.
Môžu prosiť v Jeho mene.

V tomto mene spočíva Božské splnomocnenie. Ten, kto prichádza pred Boha v Ježišovom mene, dostáva to, čo prislúcha Pánovi Ježišovi v nebi u Boha.

Keď prichádzame pred Boha, nemôžeme si robiť žiadne nároky na základe toho, čo sme dokázali. Naše skutky, naša zbožnosť, náboženskosť, alebo hocičo iné, o čom si myslíme, že má vplyv na náš vzťah s Bohom, nás len privádzajú pod Boží súd a nedávajú nám žiadne práva pred Bohom.

Je len jedno meno, ktoré má v nebi význam. Je to meno Božieho Syna, Ježiša Krista. Toto meno nám otvorilo nebo, pretože Pán Ježiš odstránil naše hriechy a sám sa stal našou spravodlivosťou pred Bohom. Ten, kto prichádza pred Boha, môže to spraviť len v Jeho mene, v ktorom je odpustenie hriechov a spravodlivosť bez zákona.
Preto je pre nás v Ježišovom mene otvorené nebo.
Čokoľvek potrebujeme, môžeme o to prosiť v Jeho mene.

Neznamená to, že Boh nám dá všetko, po čom túžime, a na čo má 'starý' človek chuť. Modliť sa, aby sme naplnili naše žiadosti, to nazýva Božie Slovo zlým modlením. Boh hovorí, že ten, kto tak robí, nie je vypočutý v nebi a nedostáva nič. Ani vtedy nás Pán nechce počuť, keď vo svojom srdci nevidíme neprávosť. (Ž 66,18)

O všetko, čo potrebujeme, aby sme žili ako kresťania, aby sme robili skutky, na ktoré nás Boh už vopred uspôsobil, aby sme sa správali spravodlivo a rozumne voči iným ľuďom, aby sme žili spravodlivý a pravdivý život – o to všetko sa môžeme odvážne modliť k Bohu v Ježišovom mene!

Netýka sa to len duchovných vecí, ale tiež telesných vecí, ako sú zdravie, financie a iné, ktoré sú tiež potrebné.

Môže sa samozrejme stať, že Boh odpovie inak, ako sme si predstavovali, ale jedna vec je istá.
On nás počuje a pomáha nám!