Skutočný základ úspechu

10.06.2014 21:52

 

Nik totiž nemôže položiť iný základ než ten, ktorý je už položený, a tým je Ježiš Kristus (1. Korintským3:11).

„Nech sa táto kniha zákona  nevzdiali od tvojich úst. Rozjímaj však o nej vo dne i v noci, aby si zachovával všetko, čo je v nej napísané, lebo  potom  bude  tvoja  cesta  prosperujúca  a  vtedy  budeš  mať  dobrý  úspech.“  (Jozua 1:8)

Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. (Žalm 127:1)

Možno ste sa stretli s rôznymi  knihami, ktoré píšu o tom ako  sa stať úspešným. Tieto knihy , alebo rady v nich, nemajú duchovné porozumenie a biblický základ. Smutné na tom je, že aj niektorí kresťania trávia  veľa času nad takýmito „návodmi“ s cieľom nájsť princíp úspechu. Čítal som raz citát v ktorom František Saleský vystihol ako by mal kresťan žiť : „Najväčším dobrom pre človeka je žiť, pracovať, a radovať sa len pre Boha.“

Ľudské poznanie alebo múdrosť ťa  nemôžu urobiť trvalo úspešným v živote. Potrebuješ Ducha Svätého,  samotného  Autora  života,  aby  ťa  učil  cez  svoje  Slovo,  ako  byť  úspešným  v živote.  Žalm  39:6 hovorí:  „...Každý  človek  je  len  akoby  vánok,  aj  keď  pevne  stojí.“  Ľudská  múdrosť  alebo odbornosť  nie  sú dostatočne veľké na to, aby ťa previedli životom. Mal by si ísť za Božou múdrosťou.  Jedine Božie Slovo ťa dokáže urobiť skutočne úspešným.

Ekonomiky krajín sa dnes nachádzajú v zmätku aj napriek ohromnej práci najlepších svetových ekonómov  a  finančných učiteľov.  Všetky  ekonomické  teórie  sa  rozpadávajú,  pretože  boli založené  na  ľudskej  múdrosti.  Boh  nám  dal  svoje  Slovo,  aby  nás  učil,  ako  žiť  radostný  a úspešný  život  tu  na  zemi!  Ak  budeš  nasledovať  jedine  Boha  a budeš  žiť  podľa  Jeho  Slova, bude sa ti dariť a obavy z nasledujúceho dňa ťa nebudú trápiť!

Boh  ti  dal  všetko,  čo  budeš kedykoľvek potrebovať pre úspešný život a toto všetko je zabalené v Slove. Preto dostaň Slovo do svojho ducha; je to jediný istý základ pre úspešný, víťazný a prosperujúci život; lebo žiadny iný pevný základ okrem neho neexistuje.

Otec, všetka múdrosť je zabalená v Tvojom Slove. Tvoje slovo je zaručeným základom pre náš úspech. Ty si nám dal všetko pre úspešný, víťazný a prosperujúci život. My chceme prijať Tvoje Slovo do nášho ducha a chceme Ťa nasledovať. Nech sa Tvoje Slovo nevzdiali od našich úst. Chceme rozjímať o Tvojom Slove vo dne i v noci a dodržiavať všetko čo je v tam napísané. Amen.