Služba Bohu

10.01.2019 12:46

"... Ja som medzi vami Ten, čo obsluhuje" (Lukáš 22,27).

 

"Ja som medzi vami Ten, čo obsluhuje." Výrok Pána Ježiša hovorí, že On prišiel na svet nie na to, aby bol obsluhovaný, ale aby slúžil tým, ktorých prišiel hľadať a spasiť. „Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“ (Lukáš 19,10). Jakub hovorí že: „Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je: navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.“ (Jakub 1,27)

Ak bol Pán Ježiš ochotný robiť pre svojich nasledovníkov aj špinavú prácu - ako umývanie nôh, ktoré mali bez pochyby ušpinené (Ján 13,1-17) – môžem aj ja bez šomrania pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Môže to byť jedinečná príležitosť odzrkadľovať Ježišovo srdce služobníka a Jeho lásku. Ak majú ľudia na nás požiadavky, sú to možnosti, ako sa stať viac podobnými Tomu, ktorý slúžil svojim nasledovníkom a položil za nás aj svoj život. Ak pomôžem sirotám, vdovám v ich tiesni alebo navštívim chorých, tak je to v Božích očiach čistá a nepoškvrnená nábožnosť.

 

Pane, často je ťažké napĺňať potreby druhých. Pomôž nám stať sa viac podobnými Tebe, aby sme boli ochotní prejaviť Tvoju lásku v službe tým, ktorí to potrebujú. Pomôž nám nájsť si čas pre službu sirotám, vdovám a navštevovať chorých. Nauč nás milovať bezpodmienečne, kde nečakáme nič späť. Amen