Stojíš pri Kristovi?

12.01.2019 10:18

Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lebka, ukrižovali jeho i zločincov: jedného sprava, druhého zľava.  Ježiš povedal: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ Potom hodili lós a rozdelili si jeho šaty.  Ľud tam stál a díval sa. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“  Aj vojaci sa mu posmievali.(Lukáš 23, 33-36)

 

Vojaci kričali:  „Ty si Kráľ Židov, zachráň sám seba.“ Nábožní vodcovia vraveli: „Zachránil iných, nech zachráni seba.“ Ľudia, ktorí sa prišli pozrieť na ďalšie utrpenie na kríži  hovorili:  „Ak si Syn Boží, zostúp z kríža.” 

Ťažké  slová. Cynické. Slová plné nenávisti. Či nestačilo, že bol pribitý na kríž? Či nestačilo, že bol bičovaný  a že mu tŕnie  rozodieralo  hlavu?  Či nestačilo, že bol považovaný za zlodeja?  Niektorým to nestačilo a museli Ho raniť ešte aj slovami.

Vojaci  hádžu kocky, hrajú o Ježišovo rúcho, zaujímajú sa len o svoj zisk. Krv tečie, žiada sa Mu uhasiť smäd, trpí bolesť... Všetci boli blízko pri kríži a predsa boli tak ďaleko od Krista.” Ale či sme my iní? Všetci stojíme pri kríži, len otázka znie, stojíme pri Kristovi?

Hra, ktorú vojaci hrali a hra, ktorú hráme my, je veľmi podobná. Tá podobnosť vzbudzuje  hrôzu. Čo si Ježiš myslel?  Čo si myslí dnes?  Ešte dodnes sa kocka hádže. Stojíš pri Kristovi alebo pri kríži a hráš o Jeho rúcho?

 

Pane Ježišu, často krát o sebe prehlasujeme, že sme kresťania, ale svojimi hriechmi Ťa znova a znova pribíjame na kríž. Hráme o Tvoje rúcho, privlastňujeme si Tvoje zásluhy, túžime po Tvojej sláve a moci, namiesto toho, aby sme v pokore pokľakli pod kríž a vyznávali, že Ty si skutočne Boží Syn, ktorý zomrel za naše hriechy. Odpusť nám to a daj nám silu odolávať pokušeniu diabla. Pomôž nám vzdať sa pýchy a nauč nás žiť v poslušnosti a pokore. Amen