Tam Ho ukrižovali

07.12.2018 18:00

Tu celý dav skríkol: „Preč s ním a prepusť nám Barabáša!“ (Lukáš 23,18)

„Keď prišli na miesto, ktoré sa menuje Lebka, tam Ho ukrižovali...“ (Lukáš 23,33)

Jednou z irónií ľudskej prirodzenosti je, že často odmietame to najlepšie a prijímame to najhoršie. Prečo chcel dav prepustiť Barabbáša a ukrižovať Krista? Odpoveď nájdeme vo výroku z Písma: „Nadovšetko klamlivé je srdce, je nenapraviteľné, kto sa v ňom vyzná?“ (Jeremiáš 17,9)

Ježiš je dnes rovnako Boží a rovnako živý ako v deň svojho ukrižovania. Napriek tomu Ho dnes milióny ľudí odmietajú. Jeho dobrota je stále pokarhaním našej zloby, Jeho čistota odhaľuje našu nečistotu, Jeho bez hriešnosť ukazuje na našu hriešnosť. Kým Mu nedovolíme zničiť všetko zlo v nás, zlo v nás sa bude snažiť zničiť Ježiša. Toto je konflikt celého ľudstva.

Pane Ježišu, vždy keď premýšľame nad Tvojím utrpením na kríži, naše srdce je nanovo pokorené rozmerom Tvojej lásky k všetkým ľuďom. Amen