Ukazuje na JEŽIŠA

07.04.2014 23:53

Poznáte Ježiša? Duch Svätý prišiel, aby nám umožnil uvidieť slávu Ježišovu, aby sme ho nadovšetko vyvýšili a oslavovali. Ježiš hovorí, že Duch Svätý nebude hovoriť sám za seba (J 16, 13). Prichádza, aby všade zvestoval česť a slávu Ježišovu. On je ten, ktorý nás tiahne k Ježišovi. On nás presviedča o tom, že potrebujeme Ježiša. Je len jedna cesta k záchrane a tou je Ježiš. V tomto okamihu Duch Svätý naplní vaše srdce. Môžete začať úplne nanovo. Duchom Svätým - Jeho silou - môžete byť od základu zmenení. Biblia hovorí: "Vložím vám do vnútra svojho ducha; urobím, že sa budete riadiť mojimi nariadeniami, zachovávať moje poriadky a konať podľa nich "(Ez 36, 27). Odovzdajte svoj ​​život Ježišovi!

Billy Graham