Vstal z mŕtvych a žije!

07.12.2018 17:57

„Niet Ho tu, ale vstal.“ (Lukáš 24,6)

Je niečo, čo odlišuje kresťanstvo od všetkých ostatných náboženstiev sveta. Kresťanstvo neprináša len pravdu o vykúpení skrze smrť nášho Spasiteľa, ktorý bol ukrižovaný za naše hriechy, ale zároveň hovorí o tom, že Kristus vstal z mŕtvych. Jedine kresťanská viera prehlasuje, že vodca zomrel, vstal z mŕtvych a teraz žije. Na mnohých náhrobných kameňoch čítame: „Tu odpočíva...“ avšak Kristov hrob zdobia slová „Niet Ho tu.“ Kresťania nenavštevujú žiadne posvätné pohrebiská, neuctievajú žiadne prašné pozostatky, ani nekonajú pobožnosti v hrobkách. Na zemi žilo a žije mnoho skvelých ľudí, mnohí už len v spomienkach tých, ktorí ich poznali, ale iba jeden Muž, Ježiš Kristus, porazil smrť a bude žiť naveky.

Pane Ježišu, Tvoje zmŕtvychvstanie nám neustále prináša radosť. Pripomínaj nám neustále ako draho sme boli vykúpení, náš Pane a Spasiteľu. Amen