Ak zostaneš v Kristovi

25.05.2016 15:28

Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokoľvek chcete, a stane sa vám. (Ján 15,7)

Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán. Ale Boh vyslyšal a pozoroval na hlas mojej modlitby. (Žalm 66, 18-19)

Ak žijeme pravý modlitebný život, poznačený láskou k Pánovi, Jeho mocou a skúsenosťou, potom nemôže chýbať „zostávanie v Ňom“. Lebo ak zostávame v Ňom, máme slobodu pýtať si, čo chceme a budeme mať istotu, že to dostaneme. Je tu jediná podmienka a tou je, „ak zostávate vo mne“. Zostať v Ňom znamená byť úplne zaujatý Ježišom Kristom, priľnúť k Nemu, splynúť s Ním! Ponoriť korene svojej viery, lásky a poslušnosti hlboko do Neho! Opustiť každý iný zdroj, aby sme mohli zostať v Ňom. Vzdať sa všetkého, aby bol Ježiš Kristus prvý v celom našom živote.

Tajomstvom vypočutej modlitby je to, že zostávame v Kristovi. Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás – ak tieto slová pretvoria náš charakter na Jeho obraz potom sa staneme tým, o čom hovoria a čo znamenajú. Vtedy bude platiť – proste, čo chcete a stane sa vám. „Keby som bol hľadel na neprávosť vo svojom srdci, nebol by vyslyšal Pán.“ Ak zostaneme v Ňom, tak je náš prameň, nielen potok, naše je slnko, nielen jeho lúče. Slová, ktoré vyslovíme v modlitbe k Bohu, budú ovocím Krista a Jeho slová budú žiť v nás. Staneme sa sprostredkovateľom pre človeka, sprostredkovateľom, ktorý dostane to o čo prosí. Moja sila modliť sa  a sila víťaziť sa musí odvíjať od zostávania v Kristovi.

Prosím Pane, spôsob Tvojou milosťou, aby som zostával v Tebe, a tak mohol žiadať veľké veci.