Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života

11.05.2015 10:42

Iste mi dáte za pravdu, že každý z nás si želá, aby sme sa mali v živote dobre. Alebo nie? Tento svet je plný ponúk ako to dosiahnuť. Na každom kroku sa môžeme stretnúť s návodom čo robiť, aby sme sa mali dobre. Všetky tieto svetské návody však majú jedno spoločné. Sú iba dočasné. Biblia nám však dáva návod k tomu ako sa mať trvalo dobre, nie iba dosiahnuť niečo dočasné, pominuteľné, netrvalé a nestále. Tento návod  na dobrý život sa nachádza v žalme 34. So spoľahlivým úspechom odskúšal po podľa neho žiť aj kráľ a žalmista Dávid a po ňom mnohí ďalší a nikto neostal sklamaný. Tento  Boží návod je veľmi jednoduchý. Hľadaj Boha, boj sa Boha a vyhýbaj sa zlému!

Hľadaj  Boha: „Hľadal som Hospodina a vyslyšal ma i vytrhol ma zo všetkých mojich hrôz. Tí, čo na Neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapýri. Tento úbožiak volal, Hospodin ho počul a pomohol mu zo všetkých jeho súžení.  Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich.“ (Žalm 34,5-8)

Boj sa Boha: Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin! Blahoslavený je muž, čo dúfa v Neho!   Bojte sa Hospodina, Jeho svätí, lebo nemajú nedostatku, čo sa Ho boja. Levíčatá biedia a hladujú, ale tí, ktorí Hospodina hľadajú, nemajú nedostatku v ničom dobrom.“ (Žalm 34,9-11)

Vyhýbaj sa zlému: Kto je ten muž, čo má rád život, ktorý miluje dni a užívať chce dobré veci?  Chráň si jazyk pred zlým a svoje pery od lživých rečí;  odstúp od zlého a rob dobre, hľadaj pokoj a snaž sa oň!  Hospodinove oči upreté sú na spravodlivých a Jeho uši na ich volanie.“ (Žalm 34,13-16)

V Starom zákone Boh zasľúbil požehnanie a prosperitu všetkým, ktorí počúvajú Jeho prikázania. Na druhej strane viera v Boha a spravodlivý život nás neochráni pred ťažkosťami a možno ani pred trápením a súžením. Naopak oddanosť Bohu často prináša skúšky a ťažkosti cez ktoré musíme prejsť skôr, než vstúpime do Jeho kráľovstva. Boh nás však túži vyslobodiť zo všetkých našich trápení a chce nám pomôcť prekonať každé naše súženie a strach. Posiela nám anjelov, „aby táborili okolo tých, čo sa ho boja“ a zachráni nás. Lebo náš Boh je verný. Vypočuje naše modlitby, ak sa na Neho s dôverou obraciame.

A aký bude výsledok ak budeme žiť život podľa tohto Božieho návodu? Na konci 34. žalmu je úžasné zasľúbenie,: Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje.  Blízky je Hospodin tým, čo sú skrúšeného srdca, a pomáha tým, čo sú ubitého ducha.  Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin.  Ochráni všetky jeho kosti, ani jedna z nich nebude zlámaná. Nešťastie usmrtí bezbožného a pykať budú tí, čo nenávidia spravodlivého.  Hospodin vykúpi dušu svojich sluhov a z tých, čo v Neho dúfajú, nik pykať nebude.“ (Žalm 34,18-23)

Bázeň pred Hospodinom je žriedlom života, aby človek unikol osídlam smrti. (Pr 14,27)