Boh áno, ale načo Ježiš?

17.11.2014 21:58

Neustále v našom okolí počúvame otázky typu: „ako môže spravodlivý Boh toto všetko dopustiť? ...Kain a Ábel boli bratia. Kain zabil Ábela. Odkiaľ mal Kain ženu? ...Neustále rozprávanie o Ježišovi, však to je už fanatizmus!...Je predsa úplne jedno, akého je človek vierovyznania. Hlavné je, že má bázeň pred niekým vyšším neviditeľným.“

Znie to vierohodne, však? Je úplne jedno či povieme Alah, Budha, osud alebo Vyššia bytosť. Dôležité je, že vôbec máme nejakú vieru. To si myslí väčšina z nás. Nejde o to, aby som mal vôbec nejakú vieru. Každý niečomu verí. Jeden človek  raz povedal: „Ja verím , že z kila hovädzieho mäsa je dobrá polievka.“ Aj to je viera hoci slabá. Nejde o to , aby ste mali nejakú vieru, ale o to , aby ste mali pravú vieru – vieru s ktorou sa dá žiť, aj keď sa zotmie, ktorá je oporou vo veľkých pokušeniach, vieru, s ktorou sa dá zomrieť. Smrť je veľkou skúškou pravosti našej viery!

Je len jediná viera, s ktorou sa dá správne žiť aj zomrieť: je to viera v Ježiša Krista, Božieho Syna. Sám Ježiš povedal: „v dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ Ale k Božím príbytkom je len jedná brána: „Ja som brána. Ak niekto vojde cezo mňa bude zachránený.“Ježiš predstavuje bránu! Ľudia to nechcú počuť. O Bohu sa dá hodiny diskutovať. Niekto si predstavuje Boha tak, iný onak. Ale Ježiš nie je objektom diskusie, napriek tomu, že len viera v Ježiša, Božieho Syna, je tou zachraňujúcou vierou, s ktorou sa dá žiť aj zomrieť!

O sto rokov budete vo večnosti. Potom bude  všetko závisieť od toho, či ste poznali Ježiša. To rozhodne , či budete v pekle alebo v nebi. Povedzte mi, poznáte Ježiša? V Písme je napísané: „ Kto má Syna má život.“ Možno ste sa niekedy niečo učili o Ježišovi  - ale Ho nemáte. „Kto má Syna“, počujete? „má!“, „ten má život“ – tu aj vo večnosti. „Kto nemá Syna Božieho nemá život.“ Hovorí to Božie Slovo! Preto vo vašom vlastnom záujme prijmite Ježiša a dajte Mu svoj život! Bez Neho je to veľmi biedny život.

Možno  niekto povie, „verím v Boha, ale načo je tu Ježiš? To preto, lebo Boh je skrytý. Bez Ježiša nevieme o Bohu nič. Môžete si vytvoriť rôzne predstavy, ale to všetko sú len projekcie vašich prianí. Ale Boh? Bez Ježiša nevieme o Bohu nič. Ježiš je však božím zjavením. V Ježišovi k nám prišiel Boh. Predstavte si múr hustej hmly a za tým múrom je skrytý Boh. Bez Neho ľudia nemôžu žiť. Začnú Ho hľadať. Pokúšajú sa preniknúť cez hmlu. To sú snahy náboženstiev. Všetky náboženstvá sú ľudským hľadaním Boha. Všetky náboženstvá majú jedno spoločné: zblúdili v hmle a nenašli Boha.

Boh je skrytý. To pochopil aj muž menom Izaiáš,  ktorý volal z hĺbky srdca: „Pane, nemôžeme  k Tebe prísť! Ach, pretrhni múr hmly a príď k nám!“ A, predstavte si , Boh toto volanie  vypočul! Prebúral múr hmly a prišiel k nám – v Ježišovi. Boh k nám prišiel vtedy, keď anjeli nad betlehemskými poliami  zborovo volali: „Narodil sa vám dnes Spasiteľ! Sláva Bohu na výsostiach!“

Bez Ježiša by si o Bohu nevedel nič. A Ježiš vraví: „Kto mňa vidí, vidí Otca.“ On je jediným miestom, kde môžem získať istotu o Bohu! Ako len môže niekto povedať: „Zaobídem sa bez Ježiša!“? Bali ste  sa už niekedy Boha? Nebojíte sa , že sa dostanete do pekla? Myslíte si, že peklo neexistuje? myslíte si , že na vaše hriechy by nepovedal nič? Myslíte si , že je niečo hrozivejšie ako Svätý a spravodlivý Boh, sudca našich hriechov? Biblia hovorí: „Strašné je upadnúť do rúk živého Boha.“ O sto rokov uvidíte či malo Slovo Božie pravdu.

Najväčšou hlúposťou dnešnej doby je, že ľudia sa už neboja Božieho hnevu. Áno, je to znak hrozného otupenia, keď národ už neberie vážne živého Boha a Jeho hnev nad hriechmi. Začnime sa radšej opäť báť Boha! Všetci sme predsa zhrešili! Vy nie? Ale áno , celkom určite! Keď sa však začnete  báť Boha, budete sa pýtať: „Ako môžem pred Bohom obstáť? Kde je nejaká záchrana pred Božím hnevom? Kde je záchrana?“ A vtedy pochopíme, že Ježiš je zachraňujúca  Božia láska! „Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení.“ Ale Boh nemôže byť nespravodlivý. Pred hriechom nemôže mlčať. Preto obetoval svojho Syna – za záchranu, na zmierenie.

Poďte teraz do Jeruzalema! Pred mestom je vŕšok. Vidíme tam tisíce ľudí a nad ich hlavami sa týčia tri kríže. Muž na ľavom kríži je hriešnik ako my. Ten vpravo tiež. A ten v strede!? Pozrite sa na Neho, na muža s tŕňovou korunou, na Syna živého Boha! „Ty tvár ušľachtilá, taká si strápená, že ríša celého sveta je zhrozená!“ Prečo tam visí? Tento kríž je Boží oltár. A Ježiš je Baránok Boží, ktorý nesie hriechy sveta a zmieruje nás s Bohom. Bez Ježiša zahyniem na Božom súde. Bez Ježiša nemám v srdci pokoj, nech robím čo chcem. Bez Ježiša nemôžem zomrieť bez smrteľného strachu. Bez Ježiša putujem do večnej záhuby. A buďte si istí, že existuje večná záhuba, len vyčkajte!

Ale keď stojím za Ježišovým krížom, som v bezpečí, ako za ochranným štítom. Viem, že On je môj Spasiteľ! On je môj záchranca! Ježiš je zachraňujúca Božia láska! On je jediný, kto vyriešil najväčší problém nášho života: zomrel za naše viny. Choďte za Ježišom! Dnes. Čaká na vás. A povedzte Mu: „Pane, môj život je úplne temný a plný viny. Stále som to tajil a hovoril som o sebe len dobre. Teraz všetko kladiem pred Teba. Teraz chcem veriť, že Tvoja krv zahladí moju vinu.“

Odpustenie hriechov je nádherné! Je nádherné, čo môže človek zažiť pri kríži Ježiša Krista. „Tu vzhliadam a vidím Baránka Božieho, ako za mňa krvácal, na kríži umieral. S hanbou tu vyznávam: vidím dva zázraky, zázrak jeho veľkej lásky a môj veľký hriech.“ Odpustenie hriechov – Spasiteľ zaplatil za mňa. Moja reťaz hriechov a vín je preč. Som oslobodený od svojho bremena. Odpustenie hriechov – to nám môže darovať len Ježiš!

( podľa W.Busha –Ježiš náš osud, spracoval Daniel Zajac)