Boh má pre teba čas

07.04.2014 22:52

Určite súhlasíš so mnou, že človek si určite nájde čas na to, alebo pre toho koho má rád. Žiaden vzťah sa nedá budovať ak si nenájdem  čas pre toho druhého, ak si nenájdem čas na stretnutie s ním. To platí vo vzťahu k inému človeku a to isté platí aj vo vzťahu k Bohu. „Nemám čas“, častá výhovorka ľudí, ak im položíme otázku, či čítajú Písmo, či majú čas na modlitbu,  alebo navštevujú nejaké spoločenstvo, kde by sa mohli stretnúť so živým Bohom. Klamem sám seba, keď hovorím, že nemám čas. Ak nemám čas na Boha, tak to značí, že nie je pre mňa až taký dôležitý. Prvé miesto v našom živote patrí vždy tomu,  čo  máme radi. Záleží len na tom, čo je v mojom živote dôležité. Čo, alebo koho som dal vo svojom živote na prvé miesto.

Myslíš si, že Boh nie je v tvojom živote dôležitý? Myslíš si, že ten , ktorý nám dal život a od ktorého máš všetko si nezaslúži byť v našom živote na prvom mieste? Myslíš si, že niečo z toho čo máš, čo robíš, alebo čím si, že to všetko nie je dar od Boha?

„Ale ja nemám  na Boha čas. V práci som až do večera. Doma ma čaká ďalšia robota. Chodím spávať neskoro večer a vstávam skoro ráno.“ Žijeme vo svete, kde sa deje všetko tak, aby sme nemali čas na  Stvoriteľa. Sme obklopení modlami, ktoré nám kradnú vzácny čas. Koľko voľného času strávime denne a mesačne pri TV a počítači, na rôznych zábavách ? Diablovi sa podaril majstrovský kúsok: naplnil nám voľný čas zbytočnosťami a nepodstatnými vecami. Mnohí z nás sme otrokmi televízie a počítača.  Nie sme slobodní, nemáme čas pre Boha, svoju rodinu ani priateľov, lebo sme ho darovali diablovi. Diabol nám ponúka len veci dočasné - pominuteľné, ktoré nám neprinášajú žiadny osoh, ktoré nás oddelia od Boha.

Mali by sme si uvedomiť, čo je v našom živote naozaj dôležité. Skôr než povieme, že nemáme čas modliť sa, zamyslime sa najprv nad našou hierarchiou hodnôt, nad tým, čo je pre nás prvoradé. Kto nám môže ponúknuť viac ako Boh? Ponuka večného života na úžasnom mieste, ktoré sa nedá ani ľudskými zmyslami opísať. To je málo? Kto Ti môže ponúknuť viac?

Boh má pre teba čas. On čaká na stretnutie s Tebou. A toto stretnutie nikdy nie je obyčajným všedným stretnutím. Ide o svadbu, hostinu lásky, stretnutie s Milujúcim.  „A Ježiš im znova hovoril v podobenstvách: Nebeské kráľovstvo sa podobá kráľovi, ktorý vystrojil svadbu svojmu synovi.  Poslal svojich sluhov, aby zavolali pozvaných na svadbu. Ale oni nechceli ísť. Znova poslal iných sluhov s odkazom: „Povedzte pozvaným: Hostinu som už pri chystal, voly a kŕmny dobytok sú pozabíjané a všetko je pripravené; poďte na svadbu!“ Ale oni na to nedbali a odišli: jeden na svoje pole, iný za svojím obchodom. “ (Mt 22, 1 – 6).

Ježiš je ako ženích, ktorý čaká na svoju nevestu. Tou nevestou môže byť každý jeden z nás. Sám Stvoriteľ Ťa pozýva na dôverné stretnutie lásky, na intímny rozhovor, v ktorom mu môžeš porozprávať všetko, čo ti leží na srdci, o svojich bolestiach i radostiach. Duch Svätý spôsobuje, že každá ľudská bytosť môže pri modlitbe zažiť hlboké vnútorné stretnutie so svojim Stvoriteľom. Ten istý Duch otca je aj „dušou mojej duše“. Boží duch robí z modlitby svadobné stretnutie lásky. Navracia nás k počiatku, keď  človek  stál pred Božou tvárou v záhrade lásky.

Je čas skončiť s nariekaním a rezignáciou nad nedostatkom času. Času je dostatok, Boh Ťa pozýva aby si ho znovu usporiadal. On na teba čaká ako ženích na svoju nevestu. Túži po stretnutí s tebou. Dáva ti svojho Ducha, ktorý Ťa bude viesť pri tomto stretnutí. Dáva Ti silu a oslobodzuje ťa od modiel a pokušení, pomocou ktorých ťa chce diabol oddeliť od Lásky. Od teba čaká, že budeš chcieť, prijmeš jeho pozvanie a vyhradíš si každý deň čas na modlitbu. Nie raz do týždňa, ale každý deň, tak ako sa modlíme „chlieb náš každodenný daj nám dnes“. Tak ako potrebujeme každý deň jesť a piť, bez denného stretania sa s Pánom v osobnej modlitbe, sa nedá normálne duchovne žiť.

Boh má pre Teba čas. Si pre neho dôležitý. V každú minútu je pripravený stráviť čas s tebou a ty máš pre Boha čas?