Boh sa vysmievať nedá

04.09.2014 17:55
Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá. Čo človek zaseje, to bude aj žať. (Galaťanom 6,7)

 Kto sa vedome zriekne Boha automaticky začína mať na neho nárok satan. Zomrel mladý muž. Mal nábožnú manželku, ktorá ho často upozorňovala na nesprávny spôsob života. On jej na to hovorieval: „Veril som, keď som bol dieťa a budem veriť, keď zostarnem, ale teraz si chcem užiť života.“ V jedno ráno ho manželka budí do práce – bol však mŕtvy. Tu vidíme, že Boh si nedá do nekonečna zo seba robiť posmech. Aj Ježiš na kríži odpustil iba tomu zločincovi, ktorý úprimne robil pokánie. Dávajme si pozor čo hovoríme, lebo v jazyku je naša budúcnosť.

 Iste nám je jasné, že odkladať pokánie na posledné chvíle života je veľkým rizikom, ale aj nevďakom voči Bohu. Taký človek si ani neuvedomuje, že Kristus aj za neho zomrel a len On má výlučné právo na celú jeho lásku. Denne mu ponúka možnosť zmierenia a on ju odmieta. Svoju mladosť chce obetovať hriechu a zvyšok života zasvätiť Bohu. Pritom sa opovážlivo spolieha na Božie milosrdenstvo. Pred tým nás varuje svätý Pavol: „Nemýľte sa: Boh sa vysmievať nedá.“

Istá legenda opisuje poradu v pekle, ako čo najšikovnejšie pokúšať ľudí. Padlo mnoho návrhov, ale Lucifer nebol spokojný. Všade mu čosi k dokonalosti chýbalo. Až napokon sa prihlásil jeden diabol a povedal: Poznám jeden prostriedok, ktorý nikdy nesklame. V pravý čas poviem človekovi jediné slovíčko: neskôr. Všetci súhlasne prikyvovali a on pokračoval: Vidím, že ktosi žije v hriechoch a zrazu sa rozhodne, že sa napraví. Ja mu však poviem: Teraz to nechaj tak, na polepšenie máš času dosť. Ak ma poslúchne, je môj.

Čo môžeme urobiť dnes, neodkladajme na zajtra, lebo budúcnosť nie je v našich, ale v Božích rukách.

Hospodin, Hospodin, Boh milosrdný a ľútostivý, zhovievavý a hojný v milosti a vernosti, zachovávajúci priazeň tisícom, odpúšťajúci vinu, priestupok a hriech, ktorý však nenecháva bez trestu. (2.Mojžišova 34,6-7)

Vieme zo slova Božieho, že Boh je milosrdný, láskavý a že On nám odpúšťa naše priestupky. To je určite pravda, veď inak by sme pred Ním nemohli nijako obstáť. Ak by sa vo svojom Synovi nebol sklonil k ľudstvu, boli by sme večne a trvalo zatratení. Boh je síce láskavý a zhovievavý, ale aj spravodlivý a nedá sa vysmievať. Teda nikto z nás nemôže sústavne hrešiť - veď to akoby Bohu napľul do tváre. Sloboda od hriechu, nie je svojvôľou. Nemôžeme si robiť, čo chceme a domnievať sa pritom, že Boh nám to odpustí. Ak ľahkovážne pristupuješ k Božej milosti, veľmi ľahko môžeš o ňu prísť.

Tu sú príklady niektorých mužov a žien ktorí zosmiešňovali Boha:

John Lennon (anglický spevák)
Niekoľko rokov dozadu počas rozhovoru pre American Magazine povedal:
"Kresťanstvo zanikne, vytratí sa. Nemusím sa o tom hádať, som o tom úplne presvedčený.
Ježiš bol OK, ale jeho témy boli príliš jednoduché. Dnes sme my slávnejší než On."
(1996) Lennon, po tom čo povedal že Beatles boli slávnejší než Ježiš Kristus bol strelený 6 krát.


Tancredo Neves (Prezident Brazílie)
Počas jeho predvolebnej kampane povedal, že ak dostane 500,000 hlasov tak ani Boh nebude môcť zabrániť aby bol prezidentom. Dostal hlasy, ale ochorel a deň predtým ako mal byť vymenovaný za prezidenta, zomrel.


Cazuza (bi-sexuálny brazílsky skladateľ, spevák a poet)
Počas jeho show v Rio de Janeiro fajčil cigaretu, vyfukoval obláčiky dymu do vzduchu a povedal: "Bože, to je pre teba."
Zomrel vo veku 32 rokov keď mal AIDS a v ukrutných bolestiach.


Thomas Andrews - človek ktorý dal postaviť Titanic
Po jeho konštrukcii sa reportér opýtal aký bezpečný je.
S iróniou v hlase odpovedal:
"Ani Boh ho nemôže potopiť."
...všetci vieme čo sa stalo s Titanicom... 1523 obetí tejto katastrofy.


Marilyn Monroe (americká herečka)
Bola navštívená najväčším americkým evanjelizátorom Billym Grahamom počas prezentácie jej show. Billy povedal že Duch Boží ho poslal aby jej kázal. Po vypočutí toho čo chcel kazateľ povedať, odpovedala: "Ja nepotrebujem vášho Ježiša."
O týždeň neskôr bola nájdená mŕtva v jej apartmáne.


Bon Scott (spevák)
Bývalý vokalista  AC/DC. V jednej piesni z roku 1979 spieval:
"Nezastavujte ma, idem cestou dolu, dolu na diaľnici do pekla."
19. februára 1980 Ben Scott bol nájdený mŕtvy; zadusený vlastnými zvratkami.


Campinas (v roku 2005, Brazília)
Skupina priateľov, opití, išli vyzdvihnúť ďalšiu ich priateľku.
Matka odprevádzala túto dievčinu k autu a bola veľmi znepokojená opilstvom ostatných, tak povedala dcére držiac jej ruku: "Moja dcéra, choď s Bohom a nech Ťa ochráni."
Ona odpovedala: "Iba ak by Boh cestoval v kufri, pretože tuná sme už plní."
O hodinu neskôr, matka sa dozvedela že sa stala vážna havária a všetci zomreli.
Dokonca auto nedokázalo byť rozpoznané o aké auto išlo, ale kufor auta bol neporušený.
Polícia dala informáciu, že si nevedia vysvetliť ako mohol kufor zostať neporušený.
Na ich prekvapenie, vo vnútri kufra bola škatuľa s vajíčkami, ani jedno nebolo rozbité.


Christine Hewitt (Jamajská žurnalistka a zabávačka)
Povedala, že Biblia (Slovo Božie) bola najhoršou knihou aká kedy bola napísaná.
V júni 2006 bola nájdená zhorená na nepoznanie vo vlastnom automobile.


Ešte oveľa viac dôležitých ľudí zabudlo, že nie je iné meno ktorému by bola daná taká autorita ako menu Ježiš. Veľa ľudí zomrelo, ale len Ježiš vstal a stále žije.

 

 

Pane Ježišu, Ty si skutočný, Ty si Boh, Ty si zomrel  a vstal z mŕtvych aby sme my mohli mať život večný v Tvojej prítomnosti, my Ti ďakujeme za Tvoju obeť, že si nás zmieril s naším Nebeským Otcom. Veríme Tvojmu slovu, veríme v Tvoju všemohúcnosť, lásku, milosť, ospravedlnenie a spasiteľský čin na Golgote. Pane Ježišu, tak ako si Ty bol poslušný svojmu Otcovi, chceme byť poslušní aj my Tebe. Ty si našou nádejou a spásou. Nabádaj naše srdcia , aby sme plnili Tvoju vôľu. Pane Ježišu, chceme byť na Tvoju úplnú ľúbosť a radosť. Túžime byť len Tebou vedení, nech naše konanie svedčí o tom , že patríme Tebe. V nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, ako meno Ježiš v ktorom sme spasení. Tvoje meno je nad každé iné meno, pred menom Ježiš sa zohne každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí  a aby každý jazyk vyznával: „Ježiš Kristus je Pán!“ na slávu Boha Otca. Amen.