Boh tak miloval svet

07.12.2018 14:31

„Boh tak miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život“ (Ján 3, 16).

Keď všemocný Boh, ktorý má k dispozícii silné nebeské vojská, dáva pre záchranu človeka svojho jediného Syna, musel na to byť veľmi vážny dôvod. Vzbura Lucifera a pád človeka do hriechu násilia, vojen, krviprelievania a mnohého zla... To všetko mohlo byť trvalo vyriešené nie silou, ale iba spravodlivosťou, pravdou a milosťou. Vykúpiť človeka z moci diabla a večného trápenia mohol dokázať iba pravý Boh a zároveň pravý človek bez jediného hriechu. Preto len čo sa dieťatko Ježiš narodil, išlo Mu o život. Začal sa urputný zápas medzi mocnosťami temnoty a Mocnosťou svetla.

V Ježišovi Kristovi Boh ponúka aj všetky poklady múdrosti a poznania každému, kto v Neho verí. Tieto vianočné poklady sú duchovné, neviditeľné, nadčasové, večné. Patrí sem láska, radosť, pokoj, spravodlivosť, pravda, milosť, vernosť, trpezlivosť a nadovšetko večný život. Boh nám toto všetko dal a očakáva, že aj my niečo dáme.  Niečo zo svojho času, sústredenej pozornosti na Božie slovo a úsilie, aby sme lepšie pochopili význam týchto neviditeľných hodnôt, od ktorých sa odvíja všetko ostatné. Čaká, ako sa rozhodneme.

Zameranie na materiálne veci má za následok, že strácame schopnosť vnímať duchovné, neviditeľné, nadčasové hodnoty, ktoré sú pre život kľúčové a rozhodujúce. Advent a voľné dni cez sviatky sú príležitosťou zastaviť sa, zamyslieť, všeličo prehodnotiť, vytriediť a určiť si správne priority. Nedovoľme, aby nám Vianoce uplynuli iba povrchne. Sú príliš vzácne. Ježiš sa narodil pre každého z nás a v Ňom sú ukryté hodnoty, aké nikde inde nenájdeme. S Ježišom uprostred môžeme prežiť príjemnú rodinnú  atmosféru, po akej všetci túžime, akú by sme si priali mať na Vianoce.

Drahý Bože, ďakujeme Ti za lásku, za to, že miluješ svet, za Tvojho Syna Ježiša, ktorý prišiel spasiť svet, aby bolo zachránené to, čo by bolo zahynulo. Amen