Boží pokoj

11.12.2014 21:03

„Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa Vám srdce nevzrušuje a nestrachuje“ (Jn 14, 27).

O akom pokoji sa tu hovorí? Ježiš nám neponúka pokoj, ktorý vychádza z vonka. Hovorí však o pokoji, ktorý vychádza z vnútra. Pokoj srdca, po ktorom túži každý človek. Takýto pokoj nám môže dať jedine Boh. A nie len dať, ale ON sám je Pokoj. Pokoj srdca, po ktorom túži každý človek, nemôžeme získať bez Boha. Ježiš hovorí: „Pokoj vám zanechávam“, aby nám pripomenul, že je to v prvom rade jeho dar pre nás. ON nás zmieril so svojim Otcom a priniesol nám dar odpustenia a tým aj dar pokoja. ON svojou smrťou a zmŕtvychvstaním spojil múr rozdelenia medzi Bohom a človekom.

Pokoj srdca nezávisí od vonkajších okolností. Radosť a smútok, zdravie a choroba, porozumenie a nepochopenie, úspech a nezdar – tieto skutočnosti vstupujú do nášho života, prichádzajú a odchádzajú, ale Boží pokoj ostáva. Môžeme to pozorovať na ľuďoch, ktorí aj napriek traume ostali zakotvení v Bohu a nenechali sa obrať o pokoj. Ježiš nám ukazuje cestu ako ujsť pred nervozitou – a to nájsť si pravidelne uprostred hluku tohto sveta čas pre Boha, ktorý jediný je Darcom a zároveň Darom pokoja. Upnime svoje srdce k Bohu. Vstúpme do jeho pokoja a nájdeme v ňom útočište. Liekom na nervozitu a ustarostenosť, ktoré nás často oberajú o pokoj, je dôvera v Boha. Nechajme sa teda ním viesť ako deti milujúceho Boha Otca, ktorý vie, čo potrebujeme. Iba v Bohu nech spočinie naša duša, lebo len ON je Nádejou v beznádeji, Útočišťom v hodine skúšky, Potešením vo chvíľach trpkosti.

Pokoj mám vtedy ak mám Ježiša Krista nositeľa a darcu pokoja vo svojom srdci. ON je darca pokoja a jeho príchodom získam i všetky ďalšie dary, ktoré vlastní. S ním sa nemusím báť, veď ON je všemohúci, s ním všetko dokážem a prekonám, a viem i to, že ON ma pozná, chápe a je na mojej strane, je mi naklonený svojou priazňou a láskou. Keď sa mi niečo nepodarí, ON mi pomôže, ON ma pozdvihne, posilní ma a odpustí mi. Ja som s Bohom a Boh je so mnou a to je súlad raja, to je pokoj po ktorom ľudská duša túži. Je to pokoj čistého svedomia, pokoj čistých rúk. Pokoj Božích detí, ktoré Otec nikdy nedovolí skúšať nad ich sily. Pokoj, ktorý je ovocím vykúpenia. Je to znovu vytvorený stav priateľstva s Bohom. Boh odpustil človeku a prijal ho do svojej rodiny. Ježiš Kristus vytvoril stav raja, stav istoty, lebo človek môže spočinúť v Bohu, ktorý je Darca všetkých darov a Kráľ kráľov. Ja a Boh už nie sme nepriatelia, ale viac než priatelia, ja som Božím dieťaťom a som presvedčený o Božej priazni a náklonnosti. Už nemusím trpieť výčitkami svedomia, pocitom viny, vedomím svojej slabosti a nedokonalosti, lebo je so mnou Boh.

Ježiš Kristus nám ponúka tento pokoj a zároveň nás vyzýva, aby sme boli strojcami tohto pokoja. Čo to znamená? Máme prehlbovať Kristovu lásku, pravdu, milosrdenstvo. Máme bojovať proti hriechu v nás, proti nespravodlivosti a neporiadku okolo nás. Vyhýbajme sa hriechu, a tak sa napĺňajme Kristovým pokojom. Staňme sa aj jeho strojcami vo svojom prostredí. Aká je za to odmena? Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. (Mt 5,9)