Boží pokoj

07.12.2018 14:16

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ (Lukáš 2,14)

Človek má mnoho želaní. Jeden  by chcel mať viac peňazí, väčší majetok, iný zase viac zdravia, a podobne. Ale nakoniec zistí, že všetky tieto veci mu neprinášajú to najdôležitejšie, a to pokoj v srdci  a upokojenie duše aj v chorobe alebo v chudobe. Ak aj dosiahne bohatstvo, stále hľadá to, čo by upokojilo jeho boľavú myseľ a srdce. Pokoj sa totiž nedá kúpiť. V tomto svete pokoj nenájdeš.

Kde ho hľadať? A čo anjel, ktorý priniesol pastierom radostnú správu -  „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“ - či nemal pravdu?  Áno, anjelovo oznámenie bolo pravdivé, ale tento pokoj na zemi nie je. Dôvodom je, že pokoj nie je v ľudských srdciach. A kým tam nie je, nemôže byť pokoj ani na zemi. Problém je v tom, že človek od prirodzenosti nemá pokoj s Bohom. Dôsledkom toho sú narušené medziľudské vzťahy. Pokoj každého človeka s Bohom zničil hriech. A to si vyžaduje riešenie.

Je veľmi drahé, ale môže ho obdŕžať každý človek. Boh sám nám totiž pripravil riešenie, a to prostredníctvom smrti svojho Syna Ježiša, ktorý sa pred 2 000 rokmi stal človekom - oným Dieťaťom, narodeným v jasliach. Keď Ježiš vyrástol, stal sa z Neho muž, ktorý jediný z ľudí mohol naplniť Božiu vôľu a zbaviť nás hriechu, ktorý nám prekáža v pokojnom živote. Ježiš bol totiž na rozdiel od nás bez hriechu. Vo veku asi 33 rokov priniesol Ježiš Kristus POKOJ skrze krv svojho kríža, keď na Golgote zomrel za naše hriechy.

Každý človek, ktorý si uvedomí, že táto obeť bola nutná aj pre neho osobne, a ktorý svojimi ústami vyzná Bohu svoje hriechy, „lebo každý, kto bude vzývať Pánovo meno, bude spasený“  (Rimanom 10,13). Ten dostane plné odpustenie svojich vín, aby potom mal tiež POKOJ s Bohom. Výkupné dielo, ktoré Ježiš Kristus vykonal na kríži, je základom pre to, aby na tejto zemi raz vládol pokoj, a to pod Jeho vládou.

Pane, daj nám porozumieť Tvojim slovám: "Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ale ja vám nedávam, ako svet dáva. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Amen