Buď opatrný na to, čo hovoríš

07.12.2018 14:48

"... jazyk múdrych je liekom ." (Príslovia 12,18)

Neopatrné slová môžu ľudí zraniť aj ovplyvniť. Ak o tom pochybuješ, posúď tieto dva príbehy:

Jedného dňa v malom vidieckom kostole miništrant omylom upustil víno na prijímanie. Kňaz, ktorý konal omšu, mu dal pohlavok a kričal na neho: „Odíď a už sa nevracaj!" Z toho chlapca sa stal generál Tito, brutálny komunistický diktátor, ktorý vládol ľudu Juhoslávie po mnoho rokov.

Vo veľkej mestskej katedrále iný miništrant upustil víno na prijímanie. Jeho biskup sa k nemu otočil a upokojujúco mu pošepkal: „To je v poriadku, jedného dňa budeš úžasný kňaz." Z toho chlapca sa stal arcibiskup Fulton Sheen, ktorého kázne sa dotkli sŕdc miliónov skrze národnej televízie.

Slovo má veľkú moc. Slovo môže budovať aj ničiť. Slovo môže priniesť pokoj, aj vyvolať vojnu. To slová vyvolávajú tak lásku ako aj nenávisť. Slovo vytvára postoj a je základným kameňom našich rozhodnutí. Slovo je to, čo formuje náš svet. Začiatok každej zmeny je v našom jazyku - v našich slovách.

Aj tvoje slová buď ľudí budujú, alebo ich ničia. Šalamún povedal: „Kto hovorí nerozvážne, akoby mečom bodal, jazyk múdreho  však hojí." Tu je pravda, ktorú neradi priznávame: to, čo vychádza z našich úst, zjavuje to, čo v našom srdci je, a naše „ja som to tak nemyslel " na tom už nič nezmení, ani neodčiní škodu a preto buď opatrný na to, čo hovoríš.

Pane, prosíme Ťa,  očisťuj naše srdcia, aby Ťa naše ústa chválili, velebili a vzývali Tvoje sväté meno. Amen