Buď svetlom!

28.03.2013 10:16

Je našou kresťanskou povinnosťou vo svete pretvoriť temnotu vo svetlo. Kto miluje kríž, žije v Božom svetle a to je svetlo pre svet. Je dokonalejšie svietiť ako svetlo len vidieť. Nenariekaj nad temnom vo svete, hľaď radšej rozsvietiť svetlo!

Jedno malé svetlo je viac než mnoho tmy. Len potom, keď sa vzchopíš, keď odhodlane a odvážne povstaneš, rozžiari sa tvoje svetlo doďaleka; len potom môžeš osvietiť tmu, ukázať cestu, hľadať stratených, rozdávať nádej...

Len ten, kto je slepému okom, hluchému uchom, chromému nohou, je sám sebe jasným svetlom. Kto sa usmieva, stáva sa slnkom, pretože tým dáva svetlo i teplo. Láskaví ľudia môžu zmeniť svet. Nechaj svetlo radosti a veselosti horieť a chráň ho vo svojej duši.

Svetlo bojuje proti tme už tým, že svieti. Svetlo je svetlom aj keď ho slepý nevidí. Ak chceš byť svetlom sveta, počítaj s tým, že ťa občas niekto bude chcieť poriadne sfúknuť. Čo má svietiť, musí znášať, že horí.

Svetlo je pre všetky oči, ale nie sú všetky oči pre svetlo. Keď oko nechce vidieť, nepomáha ani svetlo, ani okuliare.

Kto zapiera Boha, je ako niekto, kto zapiera slnko, veľmi mu to nepomôže, aj tak svieti. Slnko nesvieti, aby kvety kvitli, ale kvety kvitnú, pretože svieti slnko. Kvet sa neotvára kliešťami, ale slnečným svetlom.

Nazývaš ma svetlom, hľaď na mňa teda. Nazývaš ma majstrom, pýtaj sa ma teda. Nazývaš ma cestou, nasleduj ma teda. Nazývaš ma životom, hľadaj ma teda. Nazývaš ma múdrym, ver mi teda. Nazývaš ma krásnym, miluj ma teda. Nazývaš ma bohatým, pros ma teda. Nazývaš ma večným, dôveruj mi teda. Nazývaš ma milosrdným, dúfaj teda vo mňa. Nazývaš ma všemohúcim, slúž mi teda. Nazývaš ma spravodlivým, obávaj sa ma teda. Nazývaš ma láskou, poď za mnou ďalej, veď kto ma miluje, ten to všetko vykonal.