Chceš byť spasený! - Tak poď, nečakaj

09.03.2013 09:50

Keď Boh ukazuje na spasenie,  tak nehovorí "Počkaj, kým neprídem a niečo neurobím." On hovorí "Tu to je, je to dar zadarmo." Vy poviete "Nie je možné, aby to bolo také ľahké." 

Bratia  a  sestry,  je  to  tak  jednoduché,  no  napriek  tomu  pre  mužov  a  ženy,  ktorí  sú absolútne  rozhodnutí  spasiť  samých  seba,  je  to  nemožné!  Pre  muža  alebo  ženu,  ktorí  chcú ponúknuť  Bohu  to,  čo  vykonal  On  sám.  Keď  príde  človek  a  povie  "Ja  nebudem  spasený  tak jednoducho." Ak by si mi povedal, že mám chodiť po kolenách, až kým nebudú krvavé, to by som spravil, ale toto je..." A viete čo, vy poviete "To je smiešne, to znie absurdne." Smutná skutočnosť je  tá,  že  väčšina  ľudí  sa  radšej bude  snažiť  zaslúžiť  si  spasenie  a pôjde do pekla. Ľudia  sú  tak pyšní a tak rozhodnutí ponúknuť Bohu niečo, nejaký výkon, niečo, čo vedia urobiť, že väčšina z nich by radšej zahynula, než jednoducho povedala "Nemám Bohu čo ponúknuť." Pochopte, prísť a  vziať  si  dar,  ktorý  je  zadarmo,  znamená,  že  nemáte  čo  ponúknuť.  Buď  to  prijmete  ako  dar zadarmo, ale ste bez nádeje.

Ach! Je to tá najlepšia správa na svete pre človeka, ktorý si uvedomuje: "Snažil som sa, no každý pokus bolo len zlyhanie. Pane, ak ma Ty nespasíš, nemôžem byť spasený." Osobe, ktorá sa dostane do tohto bodu a uvedomí si "Musím to mať úplne mimo všetkého, čo ja robím.", Boh hovorí "Tu  je  to, zadarmo. Môj Syn, Jeho poslušnosťou,  vydobyl  spravodlivosť,  ktorú  ty  nemáš.  Na  tomto  základe  som  Ja schopný  ti  toto  spasenie  darovať  a  pripočítať  Jeho  spravodlivosť  tebe."  "Ja  som  poslal  svojho Syna na kríž, aby vytrpel na tvojom mieste tvoje hriechy." "On učinil všetko, čo je potrebné pre to, aby si ty mohol byť prijatý do večného raja." "Tu  je to,  len poď a vezmi si to zadarmo. Je to dar."  Nech  vám  Boh  dá  uši,  aby  ste  počul:  JE  TO  ZADARMO!  Ale  ty  povieš  "Ale  ja musím počkať, kým Boh..." Je to dar zadarmo, poď a vezmi si ho, prijmi ho. To  je to slovo vo verši 17. Prijať! Musíš to prijať. "Ale všetkým, ktorí Ho prijali..." To je to, čo je napísané v Jánovi 1: "Ale všetkým,  ktorí Ho  prijali..." On  dáva  plné  právo  a moc  stať  sa  synmi Najvyššieho,  "Všetkým, ktorí Ho prijali", prijmi to! Je to dar zadarmo. 

A  ty povieš  "Je  to  tak  jednoduché, môžem  len prísť  a  zobrať  si  to,  a budem  to mať,  a budem mať  všetko  to,  o  čom  si práve hovoril?" Ak  chceš byť  spasený  zo  svojich hriechov,  tak určite áno! Tu  to  je! Vezmi si  to, nie z mojich rúk, z Jeho! Ty povieš "Ale  teba vidím, ale Jeho nevidím." Je napísané "Vzývaj meno Pánovo." Nebudeš zahanbený, On nikoho neodmietne. On povedal  "Toho,  kto  príde  ku  Mne",  On  týchto  ľudí  neodmietne,  On  ich  nevyženie  von.  Ty povieš "Ako môžem k Nemu prísť?" On  je presne  tu,  je v našom strede. On  je Všemohúci Boh, On  nepozná  žiadne  hranice.  On  je  blízko  nás  všetkých.  Ak  zavoláš,  On  ťa  počuje. Ak máš problém povedať Mu to nahlas, povedz to  vo vnútri. Môžeš k Nemu volať bez toho, aby si vydával počuteľné zvuky svojimi ústami. On počuje, On pozná tvoje myšlienky. Mnohí k Nemu zavolali vo vnútri a On ich počul, prišiel a okamžite  ich  zachránil.  Volaj  k  Nemu.  Je  to  tak  zadarmo,  a  je  to  k  dispozícii  na  prijatie komukoľvek, kto  je smädný. Ak si smädný, choď k Nemu a pi. Nuž, nech nám všetkým dá Boh uši, aby sme počuli.