Čo ešte chceš?

09.04.2014 08:07

Ja som otec,(hovorí Kristus),ja som brat, ja som ženích, ja som dom, ja som pokrm i odev, ja som koreň i základ; všetko, čo by si si mohol priať, som ja.

Od nikoho nič nežiadaj, ja budem pracovať. Veď som prišiel, aby som ti slúžil, nie aby som bol obsluhovaný. Ja som tvoj priateľ, tvoje ruky i nohy, hlava, brat i sestra, matka; všetko som ja.

Chcem len, aby si bol môj priateľ a miloval ma. Stal som sa  chudobným kôli tebe, tulákom som pre teba, na kríži visím kôli tebe i v hrobe som pre teba, na hore prosím za teba Boha Otca; som dole, mňa totiž poslal Otec, aby som sa stal tvojim príhovorcom.

Ty si pre mňa všetkým, si mi bratom, spoludedičom, priateľom, si časťou môjho tela. Čo ešte chceš?

Ján Zlatoústy