Čo robiť, ak nemôžem veriť?

02.04.2013 14:56

a) Pros Boha o svetlo! Veď On je pri tebe. Povedz Mu: „Pane, pomôž mi dospieť k viere! Dovoľ mi uzrieť svetlo!“ On to počuje.

b) Počítaj s prítomnosťou Božou! Ježiš je tu! Stíš sa a povedz Mu: „Pane Ježišu, chcem Ti odovzdať svoj život!“ Vo svojej úplnej bezbožnosti by si mal mať z Boha strach, potom budeš chcieť počuť o Ježišovi.

c) Čítaj Bibliu! Každý deň aspoň jednu štvrťhodinku treba byť sám s Ježišom! Čítaj si z Biblie a počúvaj, čo ti Boh chce povedať! Čítaj pozorne! A potom si zlož ruky a povedz: „Pane Ježišu, veľa by som Ti toho chcel povedať. Neviem si poradiť so svojím životom, Ty mi pomôž!“

d) Hľadaj spoločenstvo! Hľadaj spoločenstvo s ľuďmi, ktorí chcú byť tiež kresťanmi! Nezostávaj sám! Niet osamelých pútnikov na ceste do neba. Hľadaj spoločenstvo s kresťanmi, ktorí idú po tej istej ceste!