Dobrá správa

07.12.2018 14:10

„Kajajte sa a verte v evanjelium!“ (Marek 1,15)

„... človek nie je ospravedlnený zo skutkov podľa zákona, ale iba vierou v Krista Ježiša“ (Galanťanom 2,16). Existuje veľa náboženstiev, ale len jedno evanjelium. Náboženstvo je dielom človeka, evanjelium je Boží dar. Náboženstvo je to, čo chce človek konať pre Boha; evanjelium je to, čo pre človeka koná Boh. Náboženstvo je človek hľadajúci Boha; evanjelium, to je Boh, hľadajúci človeka. Náboženstvo spočíva vo vyvýšení človeka po rebríku jeho vlastnej spravodlivosti; evanjelium hovorí, že Boh zostúpil vtelením Ježiša Krista z Božej slávy, aby sa stretol s hriešnikmi, ako sme my. Náboženstvo je dobrá vôľa ľudí, evanjelium je dobrá zvesť o Božej láske. Náboženstvo reformuje vonkajšok, evanjelium pretvára vnútro človeka. Náboženstvo čistí povrch; evanjelium spôsobuje znovuzrodenie.„... evanjelium ... je mocou na spásu pre každého veriaceho“ (Rimanom 1,16).

Ježiš „prišiel ohlasovať pokoj, vám, čo ste boli ďaleko, a pokoj tým, čo boli blízko“ (Efezanom  2,17). Slovo evanjelium znamená „dobrá zvesť“. Čo je tou dobrou zvesťou? Je to posolstvo o Božej láske a o spasení, ktoré Boh ponúka ľuďom vo svojom Synovi, Ježišovi Kristovi. Človek nie je sám. Pán Boh mu podáva ruku. Každý, kto verí v Pána Ježiša, získava odpustenie hriechov (Skutky 10,43). Plná dôvera v živého Spasiteľa, to je pravá kresťanská viera.