Dom chleba

16.12.2018 21:10

Ja som chlieb života. (Ján 6,48)

 

Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta. (Ján 6,51)

 

Hlavne teraz, v čase adventu a Vianoc si častejšie pripomíname, že sa v meste Betleheme narodil Ježiš Kristus. Slovo Betlehem v preklade znamená „Dom chleba“.  A práve tam sa narodil Ježiš Kristus, ten chlieb z neba, chlieb života, chlieb, ktorý dokáže nasýtiť každú hladnú dušu. Už nikto nemusí zostávať hladný, je tu chlieb z ktorého sa môže nasýtiť každý. A to je úžasnou správou aj pre tento dnešný svet. Lebo aj ľudia v dnešnom čase sú hladní a hľadajú chlieb, chcú sa nasýtiť a vyplniť  prázdnotu vo svojich životoch. Mnohokrát sa však stáva, že sa sýtia na nesprávnych miestach a potom trpia nedostatkom chleba a ostanú hladní.

Pán Ježiš Kristus naplnil Betlehem chlebom a príjemnou nebeskou vôňou. Ak sa narodil aj v tvojom srdci, tak tou istou vôňou naplnil aj teba a keď sa stretneš s hladnými ľuďmi, máš im čo ponúknuť, lebo v „Dome chleba“ je vždy dosť chleba. Podávaj tento chlieb života a buď  Betlehemom, ktorý má hojnosť chleba! Keď ráno vstaneš, povedz si  „Otče, chlieb náš každodenný daj mi aj dnes” nielen pre mňa, ale nech ho viem rozdávať hladným ľuďom okolo seba, aby nezomierali od hladu.

 

Nech Dom chleba nikdy nezostáva prázdny a zvlášť v tomto čase, keď si pripomíname, že Ježiš Kristus, ten chlieb z neba, prišiel a vyplnil každý dom, ktorý Mu otvoril svoju “maštaľku”.