Ježiš je Láska

22.02.2013 21:06

 

 

V čom spočíva Ježišova láska? V tom, že Kristus nežil svoj život pre seba, ale pre nás. Kristus spôsobuje, aby sme všetko, čo žil On, mohli žiť aj my v ňom a On to mohol žiť v nás. Čo teda môžeme očakávať, keď sa stretneme s Ježišom?

Predovšetkým naše srdce pocíti Ježišovu prítomnosť. Zakúsime lásku prevyšujúcu každú inú lásku, akú sme kedy zažili. Je to láska, ktorá nás naplní nadšením a radosťou. Je to láska, ktorá nás pobáda k slovám chvály, vďačnosti a odovzdaniu sa Ježišovi.

Čo je teda na Ježišovej láske iné? On nás miluje tak, ako nás nemiluje nikto iný. Ježiš nás miluje bez výhrad. Jeho lásku nenarúša strach, neistota alebo rozdelené srdce. Jeho láska nie je silnejšia, keď konáme dobré skutky alebo keď sa ukrývame po hriechu. Je stála a vždy nás oslovuje. Nikdy nehľadá nič iné než naše dobro a požehnanie.

Lásku treba cítiť, nielen o nej hovoriť. A ak to platí o ľudskej láske, o čo väčšmi by to malo platiť o Božej láske!? Boh chce, aby sme to zakúsili aj my. Ježiš stojí pred nami a ponúka nám lásku, ktorú si ani nevieme predstaviť – lásku, ktorú máme zakúsiť, a nielen o nej snívať.

Ježišova láska sa odlišuje od iných druhov lásky, lebo má silu zmeniť nás. Zmeny, ktoré prináša Kristova láska, sú oveľa hlbšie a trvalejšie než čokoľvek, čo môže spôsobiť ľudská láska. Podľa Malachiáša Ježišova prítomnosť „je ako oheň, ktorý roztápa, a ako lúh práčov“ (Mal 3, 2).

Ježišova láska voči nám presahuje každé poznanie (Ef 3, 19). Keď zakúšame jeho čistú a intenzívnu lásku k nám, spoznávame, že nám chýba láska k nemu a k iným ľuďom. Vo svetle Ježišovej veľkodušnosti vychádza najavo naše sebectvo. Vo svetle Jeho milosrdenstva vychádza najavo, že neodpúšťame. A vo svetle Jeho čistoty vychádzajú najavo naše nečistoty. Vychádzajú najavo naše najtajnejšie myšlienky.

Ježiš nám však neukáže náš hriech len na to, aby nás potom nechal, žeby sme si s ním sami dali rady. On chce, aby sme mu svoj hriech odovzdali. On už splatil dlh za náš hriech. On nás očistil od hriechu svojou drahocennou krvou na Golgotskom kríži. On  nás očistil a dá nám silu žiť inak.

 Začíname veriť, že naozaj môžeme premôcť svoje zlozvyky. Začíname vnímať, že svätosť je pre nás možná. Začíname dôverovať, že Božie prisľúbenia sú viac než zbožné priania. Potom sa môžeme modliť: „Ukáž sa mi, Pane. Zmeň mi srdce a urobím všetko, čo si žiadaš. Nemám rád tmu, ktorú v sebe vidím, ale mám rád slávu, ktorú vidím v Tebe. Pane Ježišu, očisť ma a urob ma podobným Tebe!“

Vo svete je stále ťažšie veriť v lásku. Príliš veľa zrád, príliš veľa sklamaní. Kto bol raz zradený alebo zranený má strach milovať i byť milovaný, pretože vie, aké bolestivé je byť oklamaný.

Ak hľadáš lásku hľadaj Ježiša a On  ťa naučí milovať, lebo On je láska. Nech Jeho láska našu rozohrieva  a zmení tak život náš.