Ježiš, jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi

07.12.2018 15:12

Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa. (Ján 14,6)

Možno až doteraz pre teba Boh nebol témou. Aj tak čítaj, prosím, ďalej! Ide o tému „naplnenia života“, teda aj o tvoju osobnú budúcnosť. Je len jedna jasná odpoveď na otázku o zmysle života. Tú nám zjavil Boh vo svojom synovi Ježišovi Kristovi!

Aj vtedy, keď Boh a vzťah k Nemu Ti nie dôležité, máš k tomu možno otázky a chceš získať pravdivú odpoveď. Ale kde?

V jedných novinách bolo napísané: „Objavte tajnú cestu k Bohu prostredníctvom snov a cestovaniu duší!“ – Je to skutočne vhodná metóda, ako prísť s Bohom do kontaktu a spoznať Ho? Je síce smelé tvrdenie, ale nesúhlasí to s tým, čo sám Boh hovorí. A len to, čo On hovorí, môže byť smerodajné.

Keď ma niekto vzdialený chce navštíviť v mojom dome, urobí dobre, keď si zistí kde bývam. Môže k tomu použiť mapu, navigáciu alebo popis cesty, ktorý som mu dal, keď nechce môj dom minúť. A tak sa tiež každý, kto chce prísť k Bohu , musí držať Jeho „popisu cesty“. A ten znie jasne a zrozumiteľne: Len skrze Ježiša Krista, Božieho Syna!

Len Ježiš Kristus je Prostredník medzi Bohom a ľuďmi. Iba Ježiš Kristus je ten Bohom uznávaný Prostredník, ktorý môže viesť človeka k Bohu a zmieriť ho s Ním. Každému, kto svoj život, hoci by bol seba viac zaťažený chybami a hriechmi, pred Bohom odkryje, dostane sa mu odpustenia a pozná Boha ako svojho Otca. Iba tak môže byť náš život naplnený.

Preslávny Vykupiteľ, staň sa cieľom nášho života. Celkom si privlastní naše srdcia a panuj v nich, ako panuješ v nebi. Daj, aby sme žili pre Teba a konali skutky milosrdenstva na Tvoju slávu. Nech konáme všetko na Tvoju česť, lebo Ty si nás draho vykúpil a my sme boli stvorení pre Teba. Tvoja svätá vôľa nech je našim jediným Pánom a Tvoja milostivá ruka našim jediným Vodcom. Amen