Ježiš klope na dvere tvojho srdca

23.12.2018 16:02

Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou. (Zjavenia 3,20)

 

Pred 2000 rokmi stáli dvaja chudobní ľudia pri dverách nocľahárne v Betleheme. Hostinský ich však poslal preč. Nebolo už pre nich miesta. A tak sa Pán Ježiš, Boží Syn, ktorý prišiel z neba a stal sa človekom, narodil kdesi v prístrešku pre zvieratá. Nebolo pre Neho miesto.

Asi o 30 rokov neskôr klopal Pán Ježiš u ľudí v Jeruzaleme. Nikto však Jeho klopanie nepočul, nikto nevidel, ako nad tým mestom plakal. Z Jeruzalemu Ho vyhodili. Musel nevinne zomrieť potupnou smrťou na golgotskom kríži.

Nezostal však v hrobe, ale vstal z mŕtvych a vrátil sa do neba. Ešte stále klope na zatvorené dvere. Nepočuješ Ho? Je to tiché klopanie na dvere tvojho srdca. Prosí ťa, aby si Ho vpustil.

Môžeš Mu odpovedať: Už je obsadené! Môžeš sa k Nemu obrátiť chrbtom a zaoberať sa ďalej pominuteľnými vecami, ktoré ťa priťahujú. Azda Jeho klopanie  vôbec nepočuješ, pretože ho prehlušujú iné hlasy a zvuky. A On napriek tomu ešte stále klope, láskavo a naliehavo.

Nechceš Mu dnes otvoriť a pozvať Ho, aby vošiel aj do tvojho srdca a života?

 

Pane Ježišu, Ty si prišiel na túto zem ako Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Zomrel si na kríži a vstal si z mŕtvych, aby si nás, hriešnych ľudí vykúpil. Aj dnes klopeš na dvere ľudských sŕdc a čakáš, kto Ti otvorí. Pane Ježišu, náš Spasiteľ, otváraj uši hluchým, aby počuli Tvoje tiché klopanie a otvorili Ti dvere svojho srdca, aby si mohol zachrániť to, čo by bolo zahynulo. Amen