Kam pôjdeš, keď zomrieš?

07.12.2018 15:41

 

"Evanjelium ... je moc Božia na spasenie." (Rimanom 1,16)

Jeden pastor rozprával o tom, ako kedysi stál na King`s Cross v Austrálii, keď ho ošumelo vyzerajúci muž potiahol za rukáv a spýtal sa: „Keby ste zomrel dnes v noci, kde by ste strávil večnosť?" Tá otázka ho prenasledovala tak dlho, až nakoniec vydal svoj život Kristovi. Neskôr jedna pani z jeho zboru svedčila o podobnej skúsenosti na úplne rovnakom mieste. Tú to tiež motivovalo k tomu, aby prišla k Ježišovi. Po rokoch znova pastor navštívil túto oblasť a šiel hľadať tohto tajomného muža. Keď si starostlivo prezeral tváre okolo seba, pristúpil k nemu jeden starý muž. Než prehovoril, pastor povedal: „Vy sa ma chystáte opýtať na to, kde by som strávil večnosť, keby som zomrel dnes v noci, že?“ Muž ostal udivený a spýtal sa ho, ako to spoznal? Pastor mu povedal o všetkých ľuďoch, ktorí spoznali Krista vďaka otázke, ktorú im položil. Tento starý muž bol hlboko pohnutý a povedal: „Než som prišiel k Ježišovi, bol som opilec. Som nevzdelaný, nehovorím dobre a jediné, na čo som bol schopný pomyslieť, bolo chodiť medzi ľuďmi a klásť im túto otázku. Už ju kladiem osem rokov a dnes je to prvýkrát, keď som získal potvrdenie toho, že som spôsobil nejakú zmenu."

Niektorí ľudia prichádzajú ku Kristovi na prvé zavolanie, ale tí tvrdohlaví medzi nami idú zvyčajne dlhou cestou domov. Tvoja práca nie je zmeniť ľudí. Len sa zdieľať o Slove a nechať Boha, nech ľudí premení. Ježiš povedal:  „A ja, až budem vyzdvihnutý zo zeme, pritiahnem všetkých k sebe" (Ján 12,32). Len zasaď semeno a nechaj Pána urobiť zvyšok žatvy!

Pane Ježišu, vo svojom Slove nám dávaš príkaz: "Choďte a hlásajte evanjelium do celého sveta!" Pomôž nám hovoriť ľuďom túto úžasnú správu o tom, že skrze Teba môže byť každý zachránený. Amen