Každý z nás raz bude pred Ním stáť

02.04.2013 18:49

Čo si myslíte, koľko viny je v našom živote, koľko je toho, čo sme zanedbali?! Ako sa vysporiadame so životom, keď nás stále sprevádzajú viny i to, čo sme zanedbali? Bez odpustenia hriechov sa v podstate so svojím životom nikdy nemôžeme vysporiadať. A pri umieraní? Ako to bude? Chcete si všetky svoje viny a hriechy vziať so sebou do večnosti? Ako to tam asi bude? Každý z nás sa raz priblíži k tomuto okamihu. Tu možno ešte pevne držíme nejakú láskyplnú ruku. Ale potom príde okamih, keď aj tú budeme musieť pustiť. A vtedy dôjde loďka nášho života do veľkého mlčania – pred Boha, pred Jeho tvár! A verte mi, každý z nás raz bude pred Ním stáť! A to so všetkými svojimi hriechmi, vinami i tým, čo sme zanedbali, so všetkým tým sa postavíme pred svätého a večne živého Boha! A bude to hrôza, keď zistíme, že „všetku svoju vinu i to, čo som zanedbal, som si sem priniesol so sebou!“ Potrebujem odpustenie hriechov? Veru, nič nepotrebujem nutnejšie, ako práve odpustenie hriechov, áno, viac ako chlieb náš každodenný!

Je niečo, čím by som mohol minulosť vymazať? Ak áno, tak kde? My v podstate už na tom, čo sme zavinili, nemôžeme nič napraviť! Následky pred Bohom zostávajú! Všetko vyjde najavo! Bol istý muž menom Judáš, ktorý zradil svojho Spasiteľa za tridsať strieborných. A až potom sa mu náhle vyjasnilo: „Bolo to nesprávne!“ Ide k ľuďom, ktorým Ho zradil, prináša im tie peniaze naspäť a hovorí im: „Zradil som nevinnú krv. Berte si tie peniaze späť! Ja to chcem napraviť!“ A tu oni pokrčia plecami a hovoria: „Čo nás je do toho? To je tvoja vec!“ Aj ty sa môžeš obrátiť, na koho chceš a každý ti odpovie: „To je tvoja vec!“ Je napriek tomu všetkému možné zahladiť, zlikvidovať naše viny a nedbanlivosť? Kde možno čosi také získať? Kde nájdem odpustenie hriechov? Priatelia, ľudia Biblie odpovedajú zborovo – jasavým zborom. Od začiatku až do konca, od Starej po Novú zmluvu znie melódia Biblie: Existuje odpustenie hriechov! A kde? Poďme spolu pred brány Jeruzalema na vŕšok Golgota! Nevšímajte si tie veľké zástupy ľudí, ani tých dvoch zločincov po pravej i ľavej strane, ani rímskych vojakov, ale zahľaďte sa na toho Muža v prostriedku, ktorý tam visí na kríži! Kto je tento Muž v prostriedku?

To nie je jeden z nás. On sa raz postavil proti zástupu ľudí a povedal: „Kto ma usvedčí z nejakého hriechu?“ A tu nikto nevedel ani o jednom. Z nás by sa nikto neodvážil takto sa opýtať. Potom Ho zaplietli do procesu, kde Ho vypočúvali rímski sudcovia aj židovská veľrada. A nenašli proti Nemu nič, lebo On nie je jedným z nás. On nepotrebuje odpustenie hriechov. A On visí tam hore na kríži?! Kto je tento Muž? On nevyšiel spomedzi ľudí tohto sveta, ale prišiel medzi nás z inej dimenzie, z Božieho sveta. Hovorím o Ježišovi, o Božom Synovi. A On visí na kríži? Prečo? Začo? Priatelia, Boh je spravodlivý: On musí hriech potrestať. A tak uvalil naše hriechy na Syna, na svojho Syna a naše hriechy odsúdil na Pánovi Ježišovi! „On znášal trest za náš pokoj!“ Toto je tá veľká zvesť Biblie: Odsúdenie Božie dopadlo na tohto Ježiša preto, aby sme my mali pokoj! Tu je odpustenie hriechov! Kde sa teda môžem zbaviť svojich hriechov? Kde môžem dosiahnuť pokoj s Bohom? Pod Ježišovým krížom! „Krv Ježiša Krista, Božieho Syna, očisťuje nás od každého hriechu!“ Kiež by to všetci pochopili!

Celým svojím srdcom sa obráť k Pánovi Ježišovi, k Božiemu Synovi, ktorý ti môže odpustiť tvoje hriechy ako jediný na svete, pretože On pre ne zomrel, a tak za teba zaplatil! Áno! „Krv Ježiša Krista, Božieho Syna, očisťuje nás od každého hriechu.“ Ale ja ich musím vyznať, Jemu samému ich povedať a potom sa zahľadieť na ten kríž a pochopiť: „Tu prýšti pre mňa drahá krv, tomu verím a rozumiem. To odstráni moje viny, lebo Ježiš za mňa umrel.“Niekto musí zaplatiť! A za každý hriech v mojom živote vzniká určitá podlžnosť voči Bohu. Biblia hovorí: „Odplata za hriech je smrť.“ A Boh žiada ako odplatu za tvoje hriechy tvoju smrť. A tu prichádza Pán Ježiš a ide za tvoj hriech na smrť, aby si ty mal život. On sa stáva tvojim Ručiteľom pred Bohom. A tak teraz platí: Alebo zaplatíš za svoje hriechy v pekle – alebo prídeš k Ježišovi a povieš Mu: „Pane Ježišu, ja chcem prijať, že Ty si už zaplatil za mňa!“

Prišiel ručiteľ – Ježiš Kristus a tvoje dlhy uhradil, tvojj účet sám prevzal a celkom ťa vyplatil, tak že z množstva tvojich vín ti ani prášok nezostal. Pán Ježiš už zaplatil za teba aj ten posledný halier! A tak už môžeš povedať: „Pane Ježišu, na Teba teraz kladiem svoje hriechy a verím, že Ty si za mňa dokonale zaplatil!“ Ježiš vykupuje! Ježiš oslobodzuje otrokov od hriechu! „Hriechy sú už odpustené. To je slovo k životu pre utrápeného ducha. V mene Ježišovom…“

Ako mám žiť, keď ma stále sprevádzajú viny a nedbalosti? To sa mi nepodarí! Ale podarí sa ti to, keď nájdeš Ježiša a keď cez Neho zažiješ odpustenie hriechov. Potom sa už v tebe stratí ten hlboký strach i zúfalstvo. Odovzdať sa Ježišovi, to nie je nejaká temná, strašná záležitosť, naopak – práve tým budeš vyvedený z tej temnice strachu do jasných lúčov jarného slnka Božej milosti. A čo Mu máš povedať? Všetko, čo máš na srdci! Povedz: „Pane Ježišu, mám tajný pomer s istým človekom. A sám sa z neho nemôžem dostať, ale viem, že je to hriech, Pane Ježišu, pomôž mi!“ – „Pane Ježišu, v mojom obchode to celkom nesedí. Daňové priznania sú už roky nesprávne. Neviem, ako to mám robiť, pretože inak skrachujem. Pane Ježišu, pomôž mi!“ – „Pane Ježišu, som neverný svojej manželke a neviem sa z toho dostať. Pane Ježišu, pomôž mi!“ Chápeš? Môžeš mu povedať všetko. Všetko čo nepovieš nikomu inému, môžeš zveriť Pánovi Ježišovi. On ťa počuje. Vybav to! V tom je oslobodenie. Vyrozprávaj Mu celú svoju vinu!

Spýtaj sa Ho: „Pane Ježišu, Biblia hovorí, že cez Tvoju krv bude všetko dobré. Je to pravda?“ Povedz Mu to! Zavolaj Ho ešte dnes! Začni s Ním hovoriť na tejto linke, ktorú už tak dlho nepoužívaš! Teraz ju môžeš riadne zaťažiť. Takto s Ním môžeš hovoriť. A poď medzi ľudí, „ktorí vzývajú meno Pána Ježiša Krista“! Možno si povieš: „Áno, ja som Mu povedal všetko, ale On mi nič neodpovedal!“ Ale áno, predsa, len dávaj pozor! Vieš o tej linke, na ktorej s tebou hovorí?Vezmi si Novú zmluvu! Potom neskôr si budeš čítať aj Starú zmluvu, ale s ňou nezačínaj, tá je pre začiatočníkov trocha ťažká! Začni si čítať Novú zmluvu, a to Evanjelium podľa Jána, potom si čítaj Lukášovo evanjelium! Začni si čítať tak, ako keby si čítal správu o udalostiach v obrázkovom časopise! A potom zbadáš, že tu hovorí On! Lebo Biblia sa líši od ostatných kníh tým, že cez toto spojenie s tebou teraz hovorí žijúci Pán.

Každý deň si nájdi tichú štvrťhodinku pre Pána Ježiša! A tak vzývajúc, volaj k Pánovi Ježišovi a povedz Mu všetko: „Pane, dnes mám toľko ťažkých povinností, sám ich nezvládnem.“ Chápeš? Povedz Mu všetko! A potom si otvor Novú zmluvu a prečítaj si aspoň pol kapitoly. „Pane Ježišu, a teraz hovor Ty!“ A tu zrazu zbadáš Božie slovo pre teba. A ty spoznáš, že toto slovo hovorí k tebe. Podčiarkni si to! Najlepšie, keď si k tomu poznačíš aj dátum.

Chceš počuť hlas Ježiša – a tu možno prídu ľudia, ktorí hovoria: „Bibliu napísali tiež len ľudia!“ Môžeš im len odpovedať: „Ach, zavrite si ústa, lebo ja tu počúvam hlas Pána Ježiša!“ Rozumieš? Nedaj sa oklamať! On hovorí na tejto linke! A vyhľadávaj spoločenstvo s ľuďmi, ktorí sa tiež snažia ísť touto cestou! Vyhľadávaj spoločenstvo s takými ľuďmi, ktorí už tiež majú skúsenosti s Ježišom! Áno, človek môže nájsť ľudí, ktorí tiež chcú ísť s Ježišom k nebesiam. A teraz stojí pred tebou Ježiš a hovorí: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, pretože vás stále sprevádzajú vaše viny a nedbalosti! Ja vám dám odpočinutie! Ja vám môžem darovať odpustenie hriechov!“ (Mt 11:28)