Kristus je všetkým

07.12.2018 15:19

"Život, to je pre mňa Kristus, a smrť je pre mňa zisk." ( Filipanom 1,21)

"Život, to je pre mňa Kristus." Tieto slová nemajú iný výklad. Môžeme skúsiť toto: Pre mňa život, to sú peniaze ... a zomrieť znamená všetky ich po sebe zanechať; pre mňa život, to je sláva ... a zomrieť znamená byť rýchlo zabudnutý; pre mňa život, to je moc a vplyv ... a zomrieť znamená byť nahradený druhými; pre mňa život, to je majetok ... a zomrieť znamená odísť s prázdnymi rukami. Tieto slová vyznievajú nejako naprázdno, že?

Ak ste posadnutí peniazmi, nikdy ich nebudete mať dosť a budete žiť v neustálom strachu, že o ne prídete. Ak je vaším cieľom sláva, budete sa snažiť súťažiť a manipulovať preto, aby vás druhí nezatienili. Z toho budete značne neistí a nervózny. Ak vás ženie sila a vplyv, budete slúžiť vlastnému prospechu a budete mať silnú vôľu. Budete   arogantní a bezcitní. Ak je vaším "bohom" majetok, budete materialistickí a nenásytní.

Nesnaž sa hnať sa za šťastím, len rozvíjaj život, kde je Ježiš stredobodom tvojho života, a potom budeš mať toľko šťastia, že nebudeš vedieť, čo s ním robiť!

Drahý Bože, v Ježišovi Kristovi si nám daroval všetko. Ďakujem Ti za dar večného života, za odpustenie hriechov a istotu spasenia. Amen